Reclame voor Kinderen

reclame
foto: Vlado

Vraag aan het CDA, de CU, de SP en de VVD (kamerlid Haverkamp, kamerlid Voordewind, kamerlid van Dijk en kamerlid van Miltenburg)
Wat vindt u ervan dat reclame voor kinderen is toegestaan en dat er voor reclame voor kinderen dezelfde verleidende reclametechnieken mogen worden gebruikt als voor reclame voor volwassenen? Moet er onderscheid gemaakt worden tussen reclame voor snoep/etenswaren en speelgoed? Vindt u dat reclame voor kinderen verboden zou moeten worden en dat er leeftijdsgrenzen moeten komen voor reclame voor kinderen? Indien ja, bij welke leeftijd moet deze grens liggen en wat is uw argumentatie hiervoor? Vindt u dat de regels omtrent kinderreclame vanuit de politiek geregeld en opgelegd moeten worden?

Antwoord van het CDA (26/4, kamerlid Haverkamp)
De CDA fractie is een groot voorstander van “kijkwijzer” voor TV programma’s en zou zo’n keurmerk ook voor reclames willen. TV programma’s voor volwassenen zijn immers niet altijd geschikt voor kinderen. Het is dan ook goed dat een onafhankelijke instantie, los van de politiek, op basis van wetenschappelijke inzichten bepaalt voor welke leeftijdscategorie een TV programma “geschikt” is. Ook reclames zijn niet altijd geschikt voor kinderen. Het CDA vindt dat je als samenleving de taak hebt om kinderen in bescherming te nemen tegen (misleidende) reclame. Dat moet echter een oordeel zijn van een onafhankelijke instantie en niet de politiek.

Antwoord van de VVD (2/5, kamerlid van Miltenburg)
De VVD vindt het een goede zaak dat kinderen extra worden beschermd tegen reclame-uitingen. Wij zijn echter niet voor het verbieden van kinderreclames, zo lang deze voldoen aan de Nederlandse Reclame Code en de Kinder- en Jeugdreclamecode. De VVD gelooft niet in een samenleving waarin verleidingen worden verboden door de overheid. Behalve op televisie is er in toenemende mate ook reclame te vinden op het internet, wat nog moeilijker te reguleren valt. Kinderen moeten volgens de VVD juist weerbaar worden gemaakt, zodat zij minder vatbaar zijn voor verleidingen. De Nederlandse Reclame Code geeft aan waaraan een reclame moet voldoen in Nederland. In de Reclame Code staat bijvoorbeeld dat een reclame niet in strijd mag zijn met de wet, de waarheid en het goede fatsoen. Reclames voor volwassenen mogen niet automatisch worden gebruikt voor kinderen. Voor kinderen is er een aanvullende code, namelijk de Kinder- en Jeugdreclamecode. In deze code is er extra aandacht voor leeftijd, ervaring en de manier waarop een reclame onder de aandacht van kinderen wordt gebracht. Een reclame die geschikt is voor pubers is bijvoorbeeld niet automatisch geschikt voor kinderen. De Kinder- en Jeugdreclamecode is terug te vinden op de website Stichting Reclame Code.

Geen antwoord van de CU (28/5, kamerlid Voordewind)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (28/5, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *