Toekomst Vrijgevestigde Psychotherapie

vrijgevestigde
foto: Luciana

Vraag aan D66, GL, de SP en de VVD (kamerlid Dijkstra, kamerlid Voortman, kamerlid Leijten en kamerlid Mulder)
Geachte volksvertegenwoordigers. Mijn man en ik zijn beide vrijgevestigd werkzaam in de psychotherapie. Zoals u zult begrijpen maken wij ons ernstig zorgen over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de nu al voelbare negatieve effecten voor ons beroep alsmede onze cliƫnten. Wat is uw standpunt ten opzichte van de toekomst voor de vrijgevestigde psychotherapie (regulier en seculier) en GGZ instellingen? Wij hopen dat er nog een partij is die uitgaat van gezondheid, samenwerken en vertrouwen. Voor meer informatie zie bijgevoegde bijlage: Toekomst vrijgevestigde psychotherapie.

Antwoord van de VVD (12/4, kamerlid Mulder)
Deze kabinetsperiode gaat er zo’n 15 miljard euro extra naar de zorg. De uitgaven lopen op van 60 naar 75 miljard euro. Zelfs die extra ruimte is niet genoeg om de zeer sterk stijgende zorguitgaven op te vangen. Binnen de zorgsector zien we dat met name de kosten en het gebruik van de GGZ bijzonder sterk groeien. Zo zijn de uitgaven aan de GGZ de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld van 2,5 naar 5,5 miljard euro. Deze situatie is niet houdbaar. We moeten ingrijpen om de explosieve stijging van de zorgkosten – en de GGZ uitgaven in het bijzonder – in toom te houden. Doen we dat niet, dan houden we minder geld over voor andere uitgaven aan gezondheidszorg en voor andere belangrijke zaken zoals onderwijs en veiligheid. Ook stijgen de premies dan naar zo’n hoog niveau dat we het gevaar lopen dat jonge, werkende, gezonde mensen steeds minder bereid zullen zijn die hoge premies te betalen. Het kabinet heeft daarom een aantal maatregelen voorgesteld om de GGZ betaalbaar te houden. Er wordt onder andere een eigen bijdrage ingevoerd voor de tweedelijns GGZ, de eigen bijdrage in de eerstelijns GGZ wordt verhoogd en mensen die niet op komen dagen voor hun afspraak moeten de kosten hiervan zelf betalen. Op dit moment wordt er alleen in de eerstelijns GGZ een eigen bijdrage gevraagd. Hierdoor stromen mensen, die eigenlijk in de eerste lijn goed geholpen kunnen worden, toch door naar de veel duurdere tweede lijn. Daar wordt immers geen eigen bijdrage gevraagd. Dit leidt tot onnodig hoge kosten. Een eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ moet dit ongewenste effect tegengaan. Daarnaast zijn eigen bijdragen een belangrijk instrument om de zorgkosten in de hand te houden. In Nederland wordt hier nog niet veel gebruik van gemaakt. Zeker niet in vergelijking met de ons omringende landen. In Duitsland en BelgiĆ« zijn de eigen bijdrages gemiddeld bijna tweemaal zo hoog. De VVD ziet deze maatregelen als noodzakelijk om een kwalitatief goede zorg nu en in de toekomst beschikbaar te houden voor iedereen die deze nodig heeft. Het maakt ons niet uit of geestelijke gezondheidszorg door vrijgevestigde psychotherapeuten of door instellingen wordt verzorgd, als de kwaliteit van de zorg maar goed is.

Antwoord van GL (17/4, kamerlid Voortman)
Wij begrijpen uw zorgen over de toekomst van de vrijgevestigde psychotherapeut goed. Psychotherapeuten krijgen pas nadien betaald. Voor grotere instellingen heeft dit niet zulke grote gevolgen, maar de vrijgevestigde psychotherapeut kan hierdoor in de problemen raken. GroenLinks is van mening dat deze wijze van financiering geen belemmering mag vormen om als vrijgevestigde psychotherapeut te werken. Wat ons betreft kan er dus bijvoorbeeld nagedacht worden over een voorschot op de betaling. U kunt er in ieder geval op rekenen dat wij de belangen van de vrijgevestigde psychotherapeuten niet uit het oog zullen verliezen.

Geen antwoord van D66 (3/6, kamerlid Dijkstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (3/6, kamerlid Leijten)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *