Werkweek Beroepschauffeur

werkweek

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (5 oktober 2014, kamerlid de Rouwe, kamerlid Kuiken, kamerlid Bashir en kamerlid Visser)
Hoe is de stand van zaken van de 48-urige werkweek (Europese richtlijn 2002/15/EG arbeidstijden richtlijn wegvervoer) op de vrachtauto? De meeste transportbedrijven laten de chauffeurs 55 à 60 uur per week rijden. Er wordt niet of nauwelijks op gecontroleerd.

Antwoord van de VVD (17/10/14, kamerlid Visser)
In Nederland zijn de regels uit de Europese richtlijn 2002/15/EG opgenomen in nationale wetgeving: het Arbeidstijdenbesluit vervoer. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft daarom zowel op de rij- en rusttijden als op de arbeidstijden. Rij- en rusttijden worden gecontroleerd via de tachograaf langs de kant van de weg en bij bedrijfsinspecties. Uw signaal dat er niet of nauwelijks gecontroleerd wordt herkennen wij dan ook niet. De afgelopen jaren is er juist extra gecontroleerd, mede vanwege signalen dat er sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie van Oost-Europese bedrijven. Als u dergelijke signalen heeft dan raad ik u aan deze bij de aangewezen organisaties te melden, zodat zij daar dan ook mee aan de slag kunnen gaan. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van het CDA (5/1/15, kamerlid de Rouw)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (5/1/15, kamerlid Kuiken)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (5/1/15, kamerlid Bashir)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *