Alcohol Schenken

alcohol
Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (14 december 2016, kamerlid Bruins Slot, kamerlid Volp, kamerlid Leijten en kamerlid Ziengs)
Ik wil u toch allen eens vragen waarom er bij diverse evenementen wel alcohol geschonken of getapt mag worden, waar kinderen bij zijn. Als ik in de winkel sta dan krijg ik geen alcohol mee als er een kindje in de buurt is wat bij mij hoort. Maar op feesten zoals carnaval, feest zalen, kerstpleinen, evenementen, ook bij voetbal wedstrijden, ook bij meerdere sporten, mag dit allemaal wel. Ik vind het onbegrijpelijk, de wetten die bedacht worden in ons Nederland. Maar ik wil u toch allen eens vragen om hier een debat mee op te starten, want het klopt van geen kanten op deze manier.

Antwoord van de SP (28/11/16, kamerlid Leijten)
Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe Drank en Horecawet ingegaan en daarmee is geregeld dat per 1 januari 2014 er geen alcohol meer verkocht mag worden aan jongeren onder de 18 jaar. Daarnaast zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als zij alcohol bij zich hebben op openbare plaatsen. Dat laatste vinden wij onnodig, maar de verhoging van de verkoopleeftijd hebben we gesteund.
Voor het schenken van alcohol op evenementen moet een ontheffing zijn aangevraagd bij de gemeente. Verder gelden er precies dezelfde regels uit de Drank en Horecawet, dus er mag geen alcohol geschonken worden aan jongeren onder de 18 jaar. Uw ervaring geeft aan dat er niet door elke gemeente goed gecontroleerd en gehandhaafd wordt, komt ook naar voren uit de evaluatie van de wet. Op 15 februari 2017 is er een debat over de evaluatie en wat ons betreft is handhaving een belangrijk onderwerp om te bespreken.

Antwoord van de PvdA (22/1/17, kamerlid Volp)
Bij het alcoholbeleid staat de volksgezondheid voor de PvdA voorop. De wetgeving waar u het over heeft, heeft tot doel om te voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol kunnen verkrijgen. Dit geldt in de supermarkt maar ook wanneer een minderjarigen poogt een alcoholische consumptie te kopen op een festival, tijdens carnaval of gewoon in het café of het restaurant.
Daarom regelt de Drank en Horecawet sinds 1 januari 2014 dat er geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren onder de 18 jaar. Daarbij geldt samen kopen is samen legitimeren. Als je als koper niet alleen bent, maar bijvoorbeeld met z’n tweeën bij de kassa staat, moeten de ID’s van beide gecontroleerd worden. Iedereen moet oud genoeg zijn. Dit geldt ook voor het schenken van alcohol aan jongeren op evenementen. Met als verbijzondering dat op evenementen specifieke consumpties, een glas bier of wijn, worden gekocht voor directe consumptie. Dit betekent dat minderjarigen geen alcohol mogen kopen. De organisator van een evenement bepaalt welk publiek hij op het evenement toelaat. Indien het evenement voor personen van 18 jaar en ouder wordt neergezet, moet de organisator ervoor zorgen dat alleen die doelgroep binnen is. Pas dan kunnen maatregelen (bijvoorbeeld bij de bars om de leeftijd te controleren) achterwege blijven. En in het kader van NIX<18 moet bij een bar altijd een alcoholvrij alternatief worden aangeboden. Wanneer men met z’n tweeën drinken komt halen is het van belang dat de verkoper geen alcohol aan personen boven 18 jaar mag verkopen wanneer duidelijk is dat de alcohol voor iemand onder 18 jaar bestemd is (wederverstrekking). Dus als een van beide meerderjarig is en er een vermoeden van wederverstrekking is dan wordt er geen drank geschonken.
De PvdA is dan ook gezien het doel van het verkoopverbod onder de 18 jaar van mening dat bijvoorbeeld in de supermarkt moet worden gekeken naar de redelijkheid en billijkheid. Een moeder die met haar jonge kind in de supermarkt zowel babyvoeding als een fles wijn koopt behoort niet tot de groep waarvoor de wet is bedoeld. Daarbij is geen sprake van een vermoeden van wederverstrekking. Bij een 19 jarige die met een 17 jarige een drank komt kopen in de supermarkt is wel al snel sprake van een vermoeden van wederverstrekking. Daarom hanteren supermarkten voor het aanschaffen van alcohol veelal samen kopen is samen legitimeren. Soms ook bij ouders.

Antwoord van het CDA (1/2/17, kamerlid Bruins Slot)
Het CDA is een van de initiatiefnemers geweest voor het verhogen van de minimumleeftijd voor het kopen en consumeren van alcohol naar 18 jaar. Uit steeds meer onderzoeken blijkt namelijk dat hoe vroeger je start met drinken, hoe groter de kans op verslaving later is. Daarnaast geeft een eenduidige minimumleeftijd van 18 jaar voor alle vormen van alcohol (zware drank en ‘lichtere’ dranken) en tabak meer duidelijkheid zowel voor jongeren als voor ouders, opvoeders en de horeca. Het is nu veel makkelijker om één lijn te trekken in de discussie hierover met kinderen. Wij zijn er van overtuigd dat deze norm op termijn er toe zal leiden dat de leeftijd waarop begonnen wordt met drinken, zal stijgen. De eerste cijfers die beschikbaar zijn, lijken dit ook te bevestigen. Het doorwerken van dergelijke normen in de praktijk zal echter vooral op langere termijn effectief zijn.
U kaart het probleem aan dat bij diverse evenementen wel alcohol geschonken wordt, maar dat u geen alcohol krijgt in de winkel als u een kind bij u heeft. Ik snap dat dit verwarrend is. Voor het schenken van alcohol op evenementen moet een ontheffing zijn aangevraagd en er mag geen alcohol geschonken worden aan jongeren onder de 18 jaar. Ook in de winkel mag geen alcohol verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar.
In de wet is een bepaling opgenomen waarin staat dat supermarkten en horeca alleen alcohol mogen verkopen aan een klant als voor iedereen duidelijk is dat deze klant de drank niet direct doorgeeft aan jongeren onder de 18 jaar. Dit betekent echter expliciet niet dat de wet verbiedt om alcohol te kopen (in de supermarkt, of bij een evenement waar een ontheffing voor alcoholverkoop is verleend) als er kinderen in de buurt zijn. Genoemde bepaling is alleen in de wet opgenomen om te voorkomen dat een supermarkt of horecaonderneming ‘verplicht’ is om drank te verkopen, ondanks dat het overduidelijk is dat die drank linea recta naar een jongere gaat (deze bepaling stond overigens ook al in de wet voordat de minimumleeftijd verhoogd werd van 16 naar 18 jaar). Dankzij deze bepaling heeft een supermarkt (net als horecaondernemers) dus het ‘recht’ om alcoholverkoop te weigeren aan volwassenen als ze sterk het vermoeden hebben dat het voor minderjarigen wordt gekocht. Voorbeeld: een minderjarige wordt bij de kassa geweigerd, en iemand anders in de rij zegt vervolgens dat hij wel voor hem wil afrekenen.

Geen antwoord van de VVD (14/3/17, kamerlid Ziengs)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *