Belastingvrije Schenking

belastingvrije
Vraag aan 50Plus, het CDA, D66 en de VVD (18 december 2016, kamerlid Krol, kamerlid Omtzigt, kamerlid van Weyenberg en kamerlid de Vries)
Zoals zo veel ouders willen wij de gezinnen van onze kinderen financieel ondersteunen bij aankoop of onderhoud van hun eigen woning of bij het aflossen van hun hypotheek. Daar willen wij graag ons jarenlang opgebouwd spaargeld op aanspreken. Daartoe willen wij in 2017 gebruik maken van de verhoogde belastingvrije schenking tbv eigen woning, de zgn. ‘jubelton’, voor onze 3 kinderen. Wat ons bijzonder tegenzit is de regeling dat wie in de periode van 2010 tot en met 2014 al een eenmalig verhoogde vrijgestelde schenking ter vrije besteding aan zijn kind deed, geen gebruik meer kan maken van een aanvulling tot de nieuwe ‘jubelton’ regeling in 2017. Deze beperking is oneerlijk en is discriminerend binnen hetzelfde gezin. Heeft een kind zo’n eenmalige schenking gehad vòòr 2010 dan geldt de beperking niet. Het rationeel voor deze beperking van de jubelton regeling 2017 is en blijft een raadsel. Graag wil ik uw aandacht hierop vestigen en u vriendelijk verzoeken dit punt nader te onderzoeken. Zie extra bijlage voor meer uitleg.

Antwoord van D66 (21/12/16, kamerlid van Weyenberg)
Met het Belastingplan 2017, wordt de schenkingsvrijstelling van ouders aan kinderen verhoogd. Als ouders vóór 2010 of in 2014 of 2015 al een gedeelte hebben geschonken, mogen zij in 2017 de schenking nog belastingvrij aanvullen tot het maximale schenkingsbedrag. Maar als de gedeeltelijke schenking heeft plaatsgevonden in 2010 tot 2014, dan mag dat niet. D66 heeft daar kritische vragen over gesteld. De staatssecretaris van financiën, de heer Wiebes (VVD), gaf toen aan dat een andere manier niet mogelijk en wenselijk was. Dit omdat een andere manier niet uitvoerbaar zou zijn voor de Belastingdienst omdat de geautomatiseerde systemen van de Belastingdienst dit niet kunnen verwerken. Verder zou hier extra budget beschikbaar voor moeten worden gesteld. De staatssecretaris ziet bovendien geen reden om dit aan te passen omdat ouders ook in 2013 en 2014 al gebruik konden maken van de tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstelling.

Reactie vraagsteller op antwoord van kamerlid van Weyenberg.

Reactie kamerlid van Weyenberg (D66) op 23 december 2016: ‘Wij delen uw bezwaren tegen de regeling helemaal. De argumentatie van de staatssecretaris vinden wij ook rammelen. De schenkingsvrijstelling is besproken in de Kamer als onderdeel van het Belastingplan 2017. D66 is kritisch geweest op de regeling maar wij konden het helaas niet voor elkaar krijgen dat de regeling werd aangepast. Helaas hebben wij de situatie voor u en uw kinderen dus niet kunnen oplossen. Mogelijk kunt u het nog bij de VVD proberen, aangezien het een VVD – staatssecretaris is die deze regeling heeft opgesteld.’

Geen antwoord van 50Plus (18/3/17, kamerlid Krol)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van het CDA (18/3/17, kamerlid Omtzigt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (13/3/17, kamerlid de Vries)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *