AOW Uitkering vanaf Verjaardag

aow
foto: zilverbat

Vraag aan het CDA, de PVV, de SGP en de VVD (kamerlid Omtzigt, kamerlid van den Besselaar, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Lodders)
Volgens de pensioen informatielijn van het bpfBOUW pensioenfonds stopt mijn vroegpensioen op 1 juli 2012 en niet op mijn verjaardag. De medewerker benadrukte verder dat er geen enkel pensioenfonds is, die doorbetaald tot de verjaardag en dus zullen alle pensioenfondsen tot de eerste van de maand betalen. Ik ben op 14 juli jarig en lever dus bijna €500 inkomen in door de nieuwe regeling die op 1 april 2012 ingaat. Ik weet dat we moeten bezuinigen, maar op deze manier leveren we meer in dan de werkende collega’s. Ik kan deze €500 niet missen. Mijn vraag is dus, bij wie kan ik terecht om dit bedrag te halen? Bent u zich bewust van dit effect?

Antwoord van het CDA (13/4, kamerlid Omtzigt)
Laten we beginnen te vermelden dat we het eens zijn met de verandering van de ingangsdatum van de AOW. In het regeerakkoord hebben we dit ook opgenomen. Tot nu toe kreeg je dat geld al voor de 65e verjaardag, namelijk vanaf de eerste dag van de maand waarin je 65 werd. Daar is in de jaren vijftig voor gekozen omdat toen de AOW nog in aparte dossiers met de hand werd bijgehouden, in kaartenbakken. Het was toen erg ingewikkeld om telkens een andere datum te gebruiken. Om praktische reden is er toen voor gekozen om het te doen zoals nu het geval is. Dat betekent dat iemand de AOW al gemiddeld twee weken voor hij er recht op heeft, krijgt. De situatie is nu veranderd. Alles gaat nu via geautomatiseerde systemen en door een wijziging in een geautomatiseerd systeem kan dit geregeld worden. Daarmee is het praktische argument weggevallen. De tweede reden waarom we met dit voorstel instemmen, is dat het een poging van de overheid is om ervoor te zorgen dat de houdbaarheid van de overheidsuitgaven wordt gegarandeerd. Dat is voor ons allemaal heel belangrijk. Daarvoor is een pakket aan maatregelen noodzakelijk, de 18 miljard waarover afspraken zijn gemaakt in het regeer- en gedoogakkoord. Het CDA heeft uw signaal aan de orde gesteld in de verschillende debatten. In het debat is het volgende besloten: mensen die werken, kunnen gewoon door blijven werken tot hun verjaardag. In heel veel CAO’s is dat al geregeld, en andere CAO’s kunnen binnen de periode tot 1 april dusdanig gewijzigd worden. Mensen die een uitkering ontvangen, ontvangen deze tot de dag van de verjaardag. Voor alle overige afspraken tussen werkgever en werknemer, zoals de VUT, kan de overheid geen overkoepelende afspraken maken. Dat is een zaak tussen werkgevers en werknemers, waar de overheid niet kan ingrijpen. We realiseren ons dat deze maatregel vervelende gevolgen heeft voor mensen. Maar evenzo zijn er vele andere mensen en groepen die ook effect merken van verschillende maatregelen. Zo moeten we nog veel meer heel moeilijke beslissingen nemen, die direct de portemonnee raken van mensen.

Geen antwoord van de PVV (30/6, kamerlid van den Besselaar)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SGP (30/6, kamerlid Dijkgraaf)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (30/6, kamerlid Lodders)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Ik begrijp de argumenten van het CDA kamerlid en heb ook alle begrip om te bezuinigen. Ik ben echter op 27 mei a.s. jarig en word dan 65 jaar. Ik verlies als zodanig bijna een maand AOW rond €1.000 Euro. Ik heb hiervoor geen enkele vorm van compensatie. De Vut regeling houdt op per 1 mei a.s. Ik had op een overgangsregering gerekend. Dit kan toch niet de bedoeling zijn geweest om op een dergelijke manier te bezuinigen. Dit is ongehoord.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *