Arbeidsrecht Horeca

arbeidsrecht

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (22 januari 2015, kamerlid Heerma, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Kerstens en kamerlid Mulder)
Waar is het arbeidsrecht van de horeca gebleven? Tijdelijk contract gehad. Ik ben 24 jaar en heb een maand proeftijd. Verdien 1.500 euro en werk meer dan 50 uur per week. Er staan geen uren in het contract. Motto werkgever: Als je het niet doet voor jou zo tien anderen. Overuren worden niet uitbetaald en niet gecompenseerd. Mag dat nu echt? Hoop op een snel antwoord omdat mijn proeftijd verloopt en ik niet zonder werk kan en wil komen te zitten. Dit is niet vol te houden zeker niet als je niet gewaardeerd wordt. Hard werken niets mis mee maar dit?

Antwoord van de PvdA (22/1/15, kamerlid Kerstens)
Omdat er sinds 1 april 2014 geen Horeca-cao geldt, zijn op nieuwe contracten die na die tijd zijn aangegaan de wettelijke bepalingen over bijvoorbeeld loon en arbeidstijden van toepassing. Die zijn over het algemeen een stuk minder goed dan wat vakbonden in cao’s weten af te spreken. Hier gaat het om zo’n contract. Dat betekent dat de werkgever niet meer dan het wettelijk minimumloon hoeft te betalen. Hij mag uiteraard niet minder dan het wettelijk minimumloon betalen. Dat bedraagt momenteel voor een werknemer van 23 jaar of ouder € 1501,80 bruto per maand. Wat werktijden betreft, mag per aaneengesloten periode van vier weken gemiddeld niet meer dan 55 uur worden gewerkt; per 16 weken mag dat gemiddeld niet meer dan 48 uur zijn. De wet kent geen bepalingen rondom (de betaling van) over-uren. Op de FNVhoreca website vind je meer informatie over wat het ontbreken van een cao in de horeca betekent. En op de website van de rijksoverheid vind je alles over werk- en rusttijden. Ik hoop dat ik je op deze manier voldoende heb geïnformeerd.

Antwoord van D66 (27/1/15, kamerlid van Weyenberg)
Hartelijk bedankt dat u de moeite heeft genomen om dit vraagstuk aan D66 toe te vertrouwen. Voor D66 is een baan, naast een manier om in levensonderhoud te voorzien, ook van groot belang om het gevoel te hebben een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Als in uw situatie beide aspecten niet worden ervaren, begrijp ik dat u zich afvraagt wat uw rechten zijn in de voor u vervelende situatie. Omdat er sinds april 2014 geen cao meer van toepassing is op de Horeca, is de werkgever verplicht om u tenminste het minimumloon van € 1.501,80 te betalen. Ook is het voor uw werkgever toegestaan om u tot 60 uur in een week te laten werken. Voor een periode van een maand is dit maximaal gemiddeld 55 uur per week. Wanneer deze worden vergeleken met uw situatie, houdt uw werkgever zich wat dat betreft wel aan de wet. Kortom, wettelijk gezien is uw situatie toegestaan. Wel begrijp ik dat u uw situatie als vervelend ervaart en wens u dan ook veel succes in de keuzes voor uw carrière.

Antwoord van de VVD (2/3/15, kamerlid Mulder)
Allereerst goed dat u politici aanschrijft omdat u op uw werk tegen bepaalde dingen aanloopt. De VVD vindt het belangrijk dat werken moet lonen. Het lukte de vakbonden, werkgevers en andere sociale partners niet om overeenstemming te vinden. Daarom is de CAO in de horeca niet meer van toepassing. De Koninklijke Horeca Nederland heeft voor werkgevers een KHN Arbeidsvoorwaardenreglement gemaakt. Horecawerkgevers kunnen daarmee contractafspraken volgens de nieuwe regels vastleggen. U kunt uw baas hierop wijzen. Ook kunt u contact met hen opnemen via: Koninklijke Horeca Nederland: Tel. 0348 489 489 en E-mail: info@khn.nl

Geen antwoord van het CDA (22/4/15, kamerlid Heerma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *