Bank en Hypotheekprobleem

bank
foto: Budda

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de SP (kamerlid Blanksma, kamerlid Plasterk, kamerlid van Vliet en kamerlid Bashir)
Steeds meer gezinnen komen in de problemen met hun hypotheek. Zodra er een achterstand is komen deze gezinnen extra kosten tegen en vaak een hoger wordende rente. Dit zet de huizenmarkt onder druk en ook de gezinnen komen in wanhopige situaties. Een oplossing kan zijn om deze gezinnen een tijdelijke adem-pauze te geven door een tijdelijk lagere rente om de achterstanden in te kunnen lopen. En daarmee weer financieel op adem te komen. Er zijn bij het aangaan van een hypotheek 2 partijen betrokken die ook een verantwoordelijkheid hebben. In de huidige situatie blijft de bank verdienen, terwijl gezinnen wanhopen. Kan de overheid de banken een ander beleid dicteren?

Antwoord van het CDA (12/1, kamerlid Blanksma)
De zorgen over het feit dat gezinnen hoge hypotheekschulden deelt het CDA. Een hoge schuld in tijden van economisch zwaar weer maakt mensen kwetsbaar. Het CDA heeft eerder bepleit om als het mogelijk is aflossen fiscaal te stimuleren. Concrete voorstellen volgen hierover in het voorjaar. Uw vraag om banken onder druk te zetten om bijvoorbeeld rente verlaging toe te passen is moeilijk. Wel kunnen wij banken aan spreken op het feit dat twee partijen verantwoordelijkheid dragen. Wij zullen ze dan ook oproepen om in een heel vroeg stadium met klanten aan tafel te gaan zitten om mogelijke terugbetalingsproblemen te voorkomen. Dat is in het belang van de gezinnen maar ook in het belang van de banken zelf.

Geen antwoord van de PvdA (12/4, kamerlid Plasterk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (12/4, kamerlid van Vliet)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (12/4, kamerlid Bashir)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *