Bemiddelingskosten Studentenkamer

bemiddelingskosten

Vraag aan D66, de PvdA en de VVD (25 januari 2015, kamerlid Verhoeven, kamerlid Monasch en kamerlid van der Linde)
Mijn zoon studeert sinds enige tijd en woont ook op kamers omdat de reisafstand te groot en zijn rooster te onregelmatig is. Toen hij na een flinke zoektocht een aardige kamer had gevonden en besloten had om deze te huren, kwam bij het tekenen van het huurcontract ineens ter sprake dat er ook bemiddelingskosten betaald moesten worden van 1 maand huur + btw. Nu heb ik uitgezocht dat dit niet mag bij een zelfstandige woning, maar dus wel bij een onzelfstandige woonruimte (wat een studentenkamer dus is). Dit vind ik erg vreemd omdat naar mijn inziens de bemiddelaar al wordt betaald door de verhuurder en dus dubbel vangt voor bijna geen werk (standaard contract printen, bezichtiging regelen en aanwezig zijn bij een oplevering). Is aan deze rechtsongelijkheid niks te doen? De gemiddelde student heeft al niet veel te besteden en de kamers zijn schrikbarend duur dus lijkt het mij dat dit snel moet worden rechtgetrokken. PS: er is al een rechtszaak geweest inzake zelfstandige woningen. Zaaknummer 1363784 CV EXPL 12-21510, maart 2013, Rechtbank Amsterdam.

Antwoord van D66 (10/3/15, kamerlid Verhoeven)
D66 is een groot tegenstander van het ‘sleutelgeld’. Veel verhuurders lijken met het sleutelgeld te willen profiteren van de krapte op de huurmarkt. Dit is wat ons betreft niet de bedoeling. Voor zelfstandige huurwoningen is het niet toegestaan om sleutelgeld te vragen. Helaas gebeurt het wel nog steeds. Er staat namelijk ook geen echte straf op; een verhuurder die sleutelgeld vraagt, loopt nu alleen het risico dat hij dit bedrag moet terugbetalen. D66 heeft in november jongstleden Minister Blok opgeroepen om uit te zoeken hoe dit beter gehandhaafd kan worden. D66 is het ook volledig met u eens dat het oneerlijk is dat het officieel nog wel mogelijk is om bij onzelfstandige huurwoningen sleutelgeld te vragen. Gelukkig is het einde van deze regeling inzicht. Op dit moment wordt een wetsvoorstel voorbereid om het verschil tussen zelfstandige en onzelfstandige woningen te beëindigen. Helaas is het nog niet zo ver. Momenteel kunt u al wel bezwaar maken wanneer u een erg hoog bedrag hebt betaalt aan bemiddelingskosten voor de onzelfstandige woonruimte, maar is er een kans dat u geen gelijk krijgt. Win daarom altijd van te voren informatie in bij een huurteam of lokale rechtswinkel. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Antwoord van de VVD (29/3/15, kamerlid van der Linde)
U hebt waarschijnlijk al gehoord dat minister Blok (VVD) afgelopen vrijdag heeft aangekondigd dat het sleutelgeld voor studentenkamers definitief wordt verboden. Ik neem aan dat hiervoor een ruime Kamermeerderheid is. De VVD is blij met deze wetswijziging. Het verschil tussen zelfstandige en onzelfstandige woonruimten is op dit punt niet uit te leggen.

Geen antwoord van de PvdA (25/4/15, kamerlid Monasch)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *