Betaalbare Huurflat

betaalbare

Vraag aan de VVD (14 oktober 2014, kamerlid van der Linde)
Meerdere keren email gestuurd aan de VVD, maar nooit antwoord gehad. Wij moeten noodgedwongen verhuizen naar flat wegens onze gezondheid. Ons inkomen is nu te hoog, maar over 3 jaar lager. Gespaard vermogentje voor pensioen. 4% rente wordt er gerekend in box 3, volgens oude begrippen. Hierdoor komen wij over de inkomensgrens voor een betaalbare huurflat. Hebben jullie wel eens gedacht dat ons rendement nu maar 1,5% is, waardoor wij dus qua belastbaarinkomen wel in die huurflat kunnen. Theorie en praktijk. Laten aardige gezinswoning achter, maar door die percentages over ons vermogen, die uit de tijd zijn, worden wij aan alle kanten gepakt. Ons belastbaar inkomen wordt hierdoor 2.000 euro verhoogd wat wij niet in handen hebben. Moeten nu noodgedwongen hier blijven wonen met de kans dat ik eerdaags van de trap val. Laat De heer Blok hier eens vrijdag over nadenken. Heb ook iets gelezen dat het geld van verkocht huis niet wordt meegerekend voor inkomensgrens bij huurwoning. Als dat zo is val ik van mijn stoel. Doorstromen lukt zo niet meer. Is meer van hoe pakken we de huurders en niet de kopers.

Antwoord van de VVD (12/1/15, kamerlid van der Linde)
Uw situatie geeft duidelijk weer, zoals u ook aangeeft, dat de woningmarkt op slot zit en doorstroming moeilijk is. De woningmarkt is een van de pijlers van een sterke economie. Een gezonde woningmarkt is daarom in ieders belang. Om dit te realiseren worden nu hervormingen doorgevoerd. In uw bericht geeft u aan dat uw inkomen te hoog is voor een flat. Het is zo dat voor sociale huurwoningen een maximale inkomensgrens van € 34.678 gehanteerd wordt. 10% mag naar de hogere inkomens tot €38.000. Voor de particuliere verhuur geldt dit niet. Over de rendementsbelasting heeft VVD Tweede Kamerlid Helma Neppérus een onderzoek aangevraagd naar het werkelijke rendement. Wij wachten op dit moment af wat de uitkomsten daarvan worden. Wel geldt al voor iedereen in Nederland een vast bedrag van het vermogen (bezittingen min schulden) dat is vrijgesteld van belasting. Dat is het heffingsvrij vermogen. Dit is een aanzienlijk bedrag van 21.139 euro. Met fiscaal partner wordt dit bedrag ook verdubbeld naar 42.278 euro. Woningcorporaties moeten de steun bieden voor hen die het echt nodig hebben. Ruim een derde van de Nederlandse woningen is gesubsidieerd terwijl een veel kleiner deel van de huishoudens in Nederland een inkomen waarmee zij niet zelfstandig een woning kunnen betalen. Wat betreft het eigen vermogen, bijvoorbeeld de winst van uw verkochte huis: uw vermogen wordt niet meegerekend bij de inkomensgrens voor een sociale huurwoning. Voor de VVD staat daarbij een vrije woningmarkt centraal, met steun voor hen die het echt nodig hebben. Die vrijheid is erg belangrijk. Hij zorgt ervoor dat woningen betaalbaar blijven en dat mensen zelf kunnen bepalen waar en hoe ze wonen. Hopende u hiermee een antwoord gegeven te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *