Bezoek Abbas aan Nederland

bezoek
foto: Utenriksdept

Vraag aan de CU, de PVV, de SGP en de VVD (kamerlid Voordewind, kamerlid Kortenoeven, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid de Caluwé)
Ik heb vernomen dat Abbas, een man uit Palestina die mensen aanspoort Israel van de kaart te vegen is uitgenodigd door de Nederlandse regering om bij koningin Beatrix en Mark Rutte op de koffie te komen. Is het normaal dat antisemitische ‘regeringsleiders’ worden uitgenodigd in een christelijk land waar veel Joden wonen (en de dood hebben gevonden)? En wie betaalt dat bezoekje?

Antwoord van de SGP (30/6, kamerlid Dijkgraaf)
Op de Israël-manifestatie die vandaag in Den Haag is gehouden om protest aan te tekenen tegen het bezoek van Abbas aan Nederland heb ik het volgende gezegd:
Israël past niet op de wereldkaart. Als het erop aan komt, zijn er voor de Joden maar twee soorten landen: landen waar ze uit moeten en landen waar ze niet in mogen. Joden zijn nergens welkom. Daarom is het zo schrijnend dat Palestijnenleider Abbas hier in ons land met alle égards wordt ontvangen en welkom wordt geheten. Door de premier, door de koningin en door het parlement. Abbas, die zelfmoordaanslagen verheerlijkt. Die pleinen vernoemt naar terroristen. Die steeds nauwere banden aanknoopt met Hamas. Die nog steeds streeft naar een Arabische regio die ‘Judenstaatrein’ is. Die de Holocaust bagatelliseert. Nederland is koploper tolerantie. Maar tolerantie jegens de intoleranten is geen deugd. Abbas komt hier om een goed woordje te doen voor een Palestijnse staat. Bizar! Geen Palestijnse staat zónder vrede van onderop. Die vrede is ver weg. De Palestijnse jeugd wordt nog steeds onderwezen met schoolboeken waarin de joden worden gedemoniseerd. Waarin Israel ontbreekt op de landkaarten. Dagelijks wordt hen via media en onderwijs gif ingespoten. Moet deze generatie een vreedzame Palestijnse staat vormen naast Israël? De tijd is absoluut niet rijp voor een Palestijnse staat. De veiligheid van Israël mag niet op het spel komen te staan. De Arabische wereld zal eerst zonder voorbehoud de Joodse staat Israël moeten erkennen. De SGP doet graag mee aan deze solidariteitsactie. Om onze hartelijke verbondenheid met het Joodse volk en de Joodse staat te onderstrepen. Dat is meer dan ooit nodig, ook in Nederland en Europa. Cidi-jongeren vragen zich af: hoe lang is er nog ruimte voor Joden in Nederland? Frits Bolkestein constateert: er is geen ruimte meer voor Joden in Europa. Onvoorstelbaar, maar terechte zorg: Groeiend antisemitisme, Extreme beveiliging nodig van Joodse scholen, Verbod op ritueel slachten.
Ooit schreef een Engelse auteur: ‘Uiteindelijk zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden.” Dat wil de SGP in haar oren knopen. Israël kan op ons rekenen: wij zullen níet zwijgen als de belangen van Israël in het geding zijn!

Antwoord van de PVV (2/9, kamerlid Kortenoeven)
Uit het volgende filmpje kan mijn standpunt over Abbas/PLO worden afgeleid: Israël-manifestatie tegen bezoek Abbas aan Nederland. Film is niet meer beschikbaar via youtube.

Geen antwoord van de CU (29/9, kamerlid Voordewind)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (29/9, kamerlid de Caluwé)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Arafat en Abbas zijn opgeleid door de KGB

Ion Pacepa, één van de hoogste voormalige Oostblokofficials die ooit naar het Westen overliep, onthult in de nieuwe documentaire ‘Disinformation: The Secret Strategy tot Destroy the West’ hoe de Amerikaanse president Jimmy Carter destijds in de misleiding van de KGB is getrapt door de Palestijnse terrorist Yasser Arafat, die net als zijn opvolger Mahmoud Abbas door de KGB werd opgeleid, als serieuze gesprekspartner voor vrede met Israël te accepteren.

2 reacties


  1. ·

    Bedankt voor uw snelle reactie. Ik ben blij te zien dat de SGP pro-Israel is. Het is schandalig dat zo’n terrorist hier welkom is in Nederland. Ik ben benieuwd wat de CU hierop antwoord. Eigenlijk vind ik dit bezoek van Abbas een uitstekende reden om kamervragen over te stellen!!!!

    Beantwoorden

  2. ·

    Ik meen begrepen te hebben dat de CU het bezoek van dhr Abbas zou aangrijpen om hem vragen te stellen over de verhoudingen met Israel. Ik heb daar niets meer over gehoord. Misschien kunt u me informeren? Een reactie van de CU op bovengenoemde vraag wordt zeer op prijs gesteld.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *