Buma Sena Videma enzovoort

buma
foto: ecstaticist

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (kamerlid van Toorenburg, kamerlid van Dam, kamerlid Gesthuizen en kamerlid Taverne)
Als eindverantwoordelijke voor vergunningen binnen onze organisatie (een welzijnsorganisatie met o.a. jeugdsozen) krijg ik er ieder jaar weer te maken met facturen voor Buma, Sena en Videma. Ieder jaar weer probeer ik inzicht te krijgen in hoe deze organisaties werken, waar ik precies voor betaal en of dit bedrag juist is. De laatste factuur die ik ontving was bijzonder. Aangezien het aantal vertoningen voor een bepaalde locatie te hoog ingeschaald bleek vroeg ik Videma (via de site videma.nl) voor de betreffende locatie een nieuwe vergunning op te stellen. Tot mijn verbazing kreeg ik hierop antwoord van Filmservice BV. Het oude contract werd beëindigd en een nieuw contract volgde, de bedragen hierop klopten naar mijn mening inderdaad. Op de bijgevoegde factuur zag ik dat het bedrag moest worden overgemaakt aan Filmservice BV. Op de vraag waarom ik nu ineens te maken had met Filmservice BV, vooral het BV vind ik vreemd overkomen, kreeg ik als antwoord dat we nu niet meer onder een doelgroepregeling vallen, maar onder de standaardregeling. Deze standaardregelingen blijken dus te worden geregeld en gefactureerd door Filmservice BV. Voelt vreemd aan… Bovenstaande casus betreft een actueel voorbeeld, ik wil hiermee aantonen dat het voor welwillende organisaties erg lastig is om alle regels voor wat betreft het afspelen van beeld- en geluidsmateriaal te begrijpen. Wat is wet en wie handhaaft? Al met al een erg onoverzichtelijke situatie.

Antwoord van de VVD (25/8, kamerlid Taverne)
Hartelijk dank voor uw bericht. U schetst een voorbeeld van een verwarrende kwestie waar ondernemers en gebruikers van auteursrechtelijk beschermde muziek tegenaan kunnen lopen. Het is niet onopgemerkt gebleven dat de collectieve beheersorganisaties (cbo’s) de laatste tijd herhaaldelijk in opspraak zijn gekomen. Verschillende kwesties zijn aan het licht gekomen die mijns inziens nog eens aantonen dat het van groot belang is dat het toezicht op de cbo’s (waaronder Buma/Stemra, Sena en Videma) verscherpt. De VVD streeft er dan ook naar het Wetsvoorstel “Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten” zo snel als mogelijk in de Kamer te behandelen. Bovendien heeft de VVD de regering al herhaaldelijk verzocht te bewerkstelligen dat er één beheersorganisatie ontstaat (zie ondermeer Motie Smeets/ Van der Burg uit 2007). Inmiddels is met de lancering van de website ‘mijn licentie’ op 24 juni j.l. een stap in de goede richting gezet, maar er valt naar de mening van de VVD nog veel te verbeteren. Auteursrechten dienen te worden beschermd, maar dit mag niet ten koste gaan van innovatie en ondernemerschap. Ik zie er dan ook naar uit spoedig met de staatssecretaris een debat te voeren over de genoemde kwesties. Hopend uw vraag hiermee voldoende beantwoord te hebben.

Antwoord van de SP (10/10, kamerlid Gesthuizen)
Wij begrijpen en steunen uw klacht dat het voor veel organisaties moeilijk is om inzichtelijk te krijgen wat nu precies de regels betreffende het afspelen van beeld- en geluidsmateriaal zijn. De SP is al jaren zeer kritisch over het functioneren van de collectieve beheersorganisaties. De transparantie en interne democratie is bij deze organisaties dringend aan verbetering toe. De SP ziet dan ook veel voordelen in de 1-loketgedachte. Wij steunen de komst van één loket waar gebruikers terecht kunnen voor betaling, klachtafhandeling en onderhandeling. Op deze manier ontstaat er veel duidelijkheid voor de betalende organisaties. Ook tijdens het debat zal ik mij hard maken voor meer transparantie en interne democratie.

Geen antwoord van het CDA (21/10, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (21/10, kamerlid van Dam)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

5 reacties


 1. ·

  Ik heb sterk het vermoeden dat genoemde organisaties – Buma, Sena en Videma – elkanders adresbestanden met de contributiegegevens uitwisselen. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens is dit niet toegestaan.

  Beantwoorden

 2. ·

  Recent benaderd door mevr Buys van Stichting Videma i.v.m. het opleggen van een heffing voor het vertonen van televisiebeelden in een fitnesscentrum ; op vragen die wij haar stelden om te weten wie of wat deze stichting is en doet, worden vage antwoorden gegeven en wordt verwezen naar even vage documentatie. In ieder geval is het duidelijk dat de medewerkers van deze stichting proberen op een aggressieve manier een handtekening te verkrijgen op een door hen opgesteld document.Hun benadering heeft veel weg van een snel opererende boevenbende.Op hun (al even vage ) site vermelden zij tevens logo’s van Fitvak en Horeca Nederland, waardoor het idee gewekt wordt dat er een bepaalde rechtsgeldigheid zou zijn. Wordt het nu niet eens tijd dat een politieke party dit soort (al of niet terechte) onduidelijke heffingen waar ondernemers in deze toch al moeilijke tijden mee lastig gevallen worden in kaart brengt en duidelijkheid verschaft wat nu wel en niet terecht wordt opgelegd.Indien nodig bied ik kosteloos mijn hulp aan om waar nodig bij een dergelijk intiatief te helpen

  Beantwoorden

 3. ·

  Ik ben ondernemer van een fitness center en werk hard om mij onderneming overeind te houden. Ik betaal voor buma en videma samen meer dan 2.000 euro per jaar aan die boeven benden. Wat kan ik daar aan doen? gr Ton

  Beantwoorden

 4. ·

  Maar nu is er nog geen duidelijk antwoord gegeven op de vraag of Videma gerechtigd is om auteursrecht te innen voor tv-gebruik.

  Beantwoorden

 5. ·

  Ik krijg nu een factuur van filmservice voor het vertonen van films. Ik betaal buma en videma. Moet ik dit ook betalen?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *