nederlanderschap

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (6 januari 2017, kamerlid Sjoerdsma, kamerlid Marcouch, kamerlid Fritsma en kamerlid Azmani)
Een buitenlander die op Bonaire opteert voor het Nederlanderschap, moet verplicht sinds 1 januari 2011, behalve voor de Nederlandse taal, óók voor de lokale taal Papiamento een examen afleggen, terwijl uitsluitend wordt geopteerd voor het Nederlanderschap. […]
+ Antwoord PvdA (6/2) en Geen antwoord D66 (6/4), PVV (6/4), VVD (6/4)

Dubbele Nationaliteit

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (16 januari 2016, kamerlid Recourt, kamerlid Helder, kamerlid Karabulut en kamerlid de Caluwé)
Ik ben van oorsprong Engels en had een dubbele nationaliteit. Toen er gezegd was dat twee nationaliteiten niet meer mocht heb ik mijn Engels paspoort niet verlengt. Ik heb voor Nederland gekozen. Mijn kinderen hebben recht op een Engels paspoort net […]
+ Antwoord PvdA (20/1), VVD (18/2) en Geen antwoord PVV (16/4), SP (16/4)

Rijkswet op het Nederlanderschap

Vraag aan het CDA, D66, GL en de VVD (20 februari 2012, kamerlid Sterk, kamerlid Schouw, kamerlid Dibi en kamerlid van Nieuwenhuizen)
De Rijkswet op het Nederlanderschap is gewijzigd op 01-10-2010. Daarin staat in Artikel 6, lid 1: Na het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring verkrijgt door een bevestiging als bedoeld in het derde lid het Nederlanderschap: onder i. de vreemdeling die vóór 1 januari 1985 is geboren uit een moeder die ten tijde van zijn geboorte Nederlander was, terwijl de vader ten tijde van die geboorte niet-Nederlander was.
+ Geen antwoord CDA (20/5), D66 (20/5), GL (21/3) VVD (20/5)