Dubbele Nationaliteit

dubbele

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (16 januari 2016, kamerlid Recourt, kamerlid Helder, kamerlid Karabulut en kamerlid de Caluwé)
Ik ben van oorsprong Engels en had een dubbele nationaliteit. Toen er gezegd was dat twee nationaliteiten niet meer mocht heb ik mijn Engels paspoort niet verlengt. Ik heb voor Nederland gekozen. Mijn kinderen hebben recht op een Engels paspoort net zoals ik. Nu mijn vraag: mag ik twee nationaliteiten of niet? Uit fatsoen voor de Nederlandse samenleving en de wet gaf ik dat recht op. Maar waarom ik wel en anderen niet?

Antwoord van de PvdA (20/1/16, kamerlid Recourt)
Als het gaat om het hebben van twee nationaliteiten wil ik allereerst de hoofdregel en de uitzonderingen noemen.
Hoofdregel: Wanneer een Nederlander vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, verliest deze persoon automatisch het Nederlanderschap. Er zijn drie wettelijke uitzonderingen op de hoofdregel, te weten:

  1. Als u in het land van die andere nationaliteit bent geboren en u daar uw hoofdverblijf heeft op het moment dat u de andere nationaliteit krijgt, dan verliest u het Nederlanderschap niet.
  2. Als u voor uw 18e jaar 5 jaar lang onafgebroken hoofdverblijf heeft gehad in het land van die andere nationaliteit, dan verliest u het Nederlanderschap niet.
  3. Als u een andere nationaliteit wilt krijgen, verliest u het Nederlanderschap niet als u gehuwd bent met, of geregistreerd partner bent van, iemand van die andere nationaliteit.

De 3e uitzondering is de meest bekende: als je trouwt met iemand van het land waarin je woont, mag je die nationaliteit aannemen en toch je Nederlanderschap behouden. Daarnaast zijn er nog 2 uitzonderingen, eigenlijk gewoon door ‘omstandigheden’ en deels door regelgeving van andere landen:

  1. Nederlanders die met een andere dubbele nationaliteit zijn geboren, hoeven van Nederland later niet te kiezen (maar let op: dat andere land zou dat wél kunnen vereisen)
  2. Nederlanders die daarnaast een andere nationaliteit hebben van een land waarvan ze de nationaliteit niet mógen opgeven, al zouden ze het willen (bijv. Marokkanen en Argentijnen – zoals onze koningin Máxima)

Twee nationaliteiten hebben kan dus. Of in het geval van de vraagsteller het Engelse paspoort kan worden ‘teruggegeven’ is voor mij lastig te beantwoorden. Ik adviseer hem/haar (verder) te informeren bij het consulaat of ambassade. Voor verdere informatie en voorbeelden kan ik het bericht ‘Kamervragen Dubbele Nationaliteit‘ op de website eelcokeij.com aanbevelen. En ook op wikipedia: ‘Dubbele Nationaliteit‘ is nuttige informatie te vinden. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Antwoord van de VVD (18/2/16, kamerleden de Caluwé en Azmani)
De Nederlandse overheid wil dubbele nationaliteit zoveel mogelijk beperken. Daarom moet u bij naturalisatie verplicht afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de Rijksoverheid bij het onderwerp ‘Nederlandse nationaliteit en dubbele nationaliteit‘. Er zijn echter landen die het juridisch zo hebben geregeld dat het niet mogelijk is de bijbehorende nationaliteit af te staan. Dit kan voor verschillen zorgen.

Geen antwoord van de PVV (16/4/16, kamerlid Helder)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (16/4/16, kamerlid Karabulut)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *