Dubbel Stembiljet EU

dubbel

Vraag aan 50Plus/Klein, D66 en de SP (24 mei 2014, kamerlid Klein, kamerlid Pechtold en kamerlid Roemer)
Zojuist had ik me moeder aan de telefoon en die heeft op teletekst gelezen dat de buitenlandse / Nederlanders met een dubbel paspoort ook een dubbel stembiljet hebben ontvangen en de regering zegt dat ze daar niks aan kunnen veranderen. Dit vind ik erg oneerlijk, omdat op zo een manier sowieso D66 wint, in één woord CORRUPT! Kan hier niks tegen gedaan worden? Ik geloof toch wel dat zo het Nederlandse volk wordt gediscrimineerd ipv andersom. Het is ieder zijn goed recht om te stemmen op wie hij/zij wilt, maar met een dubbel stembiljet is het toch al duidelijk wie er wint, lijkt me.

Antwoord van D66 (24/6/14, kamerlid Pechtold)
Het is strafbaar om in twee landen te stemmen voor de Europese verkiezingen (maximaal 4.000 euro boete of een maand gevangenisstraf als het aangetoond kan worden). Om dit te voorkomen moeten Unieburgers die in Nederland willen stemmen zich uiterlijk begin april registeren, zodat dat gedeeld kan worden met het land van herkomst en er daar geen stempas meer verstuurd wordt. Helaas is er wat misgegaan, waardoor de registratie als kiezer in het land waar men verblijft, niet altijd even goed gedeeld kon worden met het land van herkomst. Daardoor zijn er dubbele stempassen verzonden. Minister Plasterk heeft al aangekondigd hier in de EU aandacht voor te gaan vragen. Wij nemen deze kwestie ook mee in de voorbereiding voor het eerstkomende overleg over kiesaangelegenheden.

Antwoord van 50Plus/Klein (24/6/14, kamerlid Klein)
Het is duidelijk dat niemand twee keer moeten kunnen stemmen. Dat zou namelijk een ondergraving van onze verkiezingen zijn. Iedere kiesgerechtigde heeft 1 stem ongeacht welke verkiezingen er gehouden worden. Voor 50PLUS/Klein zal er dan ook op aandringen dat de minister van Binnenlandse Zaken Plasterk hier actie op onderneemt om dubbel stemmen bij Europees Parlement Verkiezingen te voorkomen.

Antwoord van de SP (28/7/14, kamerlid Roemer)
Het is zeker niet de bedoeling dat mensen twee keer kunnen stemmen. Zoals iedereen in Nederland behoren ook Nederlanders die in het buitenland wonen danwel een dubbel paspoort hebben ook slechts één keer te stemmen. Hier is duidelijk iets misgegaan en dat mag niet gebeuren bij verkiezingen. Wij zullen uw vraag dan ook zeker betrekken bij het algemeen overleg over dit onderwerp dat na het reces gepland staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *