Waardeoverdracht Pensioenen

waardeoverdracht

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (23 mei 2014, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Vermeij, kamerlid Madlener en kamerlid Lodders)
In het verleden heb ik pensioen opgebouwd bij verschillende werkgevers. Deze pensioenaanspraken waren tot mijn indiensttreding bij Atos Nederland (in maart 2007) nog niet overgedragen, dus deze zijn als ‘slapend’ te bestempelen. Het nadeel voor de pensioenverzekerde hiervan is dat alleen rente wordt genoten en het pensioen niet rendeert. Om deze reden is waardeoverdracht ook aan te bevelen. Medio 2008 heb ik het verzoek tot waardeoverdracht ingediend bij mijn huidige pensioenverzekeraar (Syntrus Achmea). Dat was buiten de wettlijke termijn waarin pensioenverzekeraars verplicht moeten meewerken aan waardeoverdracht. Daarbuiten mogen ze meewerken. ABP heeft inmiddels meegewerkt, ASR weigert en met SNS Reaal ben ik nog in gesprek. ASR weigert en handelt uiterst klantonvriendelijk en alleen in eigen belang en voor eigen gewin, maar het klantbelang speelt voor hun blijkbaar totaal niet. Een escape kan nog zijn voor mij om uit dienst te gaan bij Atos en een maand later weer in dienst te treden op basis van een nieuw arbeidscontract. Dan zou ASR immers weer gedwongen zijn om binnen de termijn van 6 maanden verplicht mee te werken aan waardeoverdracht. Deze houding is moreel onacceptabel. Wat is uw mening hierover en kunt u hierover het debat voeren in het parlement?

Antwoord van D66 (23/6/14, kamerlid van Weyenberg)
Mijn excuses dat het antwoord even op zich heeft laten wachten. U schrijft dat u problemen heeft met de overdracht van uw pensioen van één specifieke verzekeraar. Zoals u terecht stelt dienen pensioenverzekeraars mee te werken aan waardeoverdracht, als daartoe binnen zes maanden na het starten met een nieuwe baan een verzoek wordt ingediend. Na deze periode kunnen pensioenverzekeraars daaraan meewerken, maar bestaat daarvoor geen wettelijke verplichting. Ik snap dat het voor u vervelend is dat één verzekeraar geen medewerking wil verlenen aan de overdracht. D66 vindt ten principale dat waardeoverdracht – onder bepaalde voorwaarden – mogelijk moet zijn. Dat is op dit moment voor gevallen zoals die van u niet in de wet geregeld. Dat maakt het voor mij als Tweede Kamerlid ook lastig om in uw concrete casus iets te betekenen. Wel wil ik staatssecretaris Klijnsma, die in het kabinet verantwoordelijk is voor de pensioenen, vragen of waardeoverdracht van pensioenen na de wettelijke termijn nu vaak wordt geweigerd en of ze bereid is daarover met de sector in gesprek te gaan. Ik ga opzoek naar een geschikt moment daarvoor.

Antwoord van de PvdA (23/6/14, kamerlid Vermeij)
De door u beschreven houding van ASR is zoals u beschrijft inderdaad een onwenselijke situatie. Op dit moment is de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het onderzoeken of het recht op individuele waardeoverdracht kan worden vereenvoudigd. De bedoeling is dat het proces van waardeoverdracht meer geautomatiseerd kan worden waardoor de waardeoverdracht efficiënter plaats kan vinden. Wij wachten de bevindingen van de staatssecretaris af maar voorop staat dat de door u beschreven situatie met ASR uiterst onwenselijk is. Wij zullen uw situatie meenemen in het binnenkort plaatsvindende debat. Hopelijk bent u voldoende geïnformeerd.

Antwoord van de VVD (25/6/14, kamerlid Lodders)
Bijgaand de schriftelijke vragen van 6 februari 2014 over ‘waardeoverdracht van pensioenen’, die ik heb gestuurd aan Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inclusief haar antwoorden van 3 maart 2014). Ik zal dit punt zeker ook naar voren brengen tijdens het debat over de Verzamelwet pensioenen 2014 dat binnenkort gevoerd zal worden.

Geen antwoord van de PVV (23/8/14, kamerlid Madlener)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


 1. ·

  Hartelijk dank voor jullie reactie kamerleden van Weyenberg (D66) en Verweij ( PVDA)!
  Ik denk dat het goed is als de waardeoverdracht problematiek opnieuw onder de loep wordt genomen door de staatssecretaris! Dit soort situaties staat zeker niet op zichzelf, maar ik weet niet hoe vaak dit voorkomt. Slapende pensioenen leveren de verzekerden nauwelijks iets op, dus het principe van waardeoverdracht zou wellicht inderdaad automatisch dienen plaats te vinden, wellicht onder de noemer, “overdracht tenzij…”. In een dergelijk scenario zou de overdracht automatisch plaatsvinden tenzij de verzekerde expliciet aangeeft dit niet te willen. Het belang van de verzekerden is hier zonder meer mee gediend ben ik van mening en dat is wat hiervoor toch zou moeten prevaleren. Inmiddels kan ik u berichten dat ASR te kennen heeft gegeven toch ‘vrijwillig’ aan de waardeoverdracht mee te willen werken nadat ik hun kenbaar heb gemaakt dat ik het probleem heb voorgelegd aan de tweede kamer en het programma Kassa. Ze zijn blijkbaar voor de dreiging van de eventuele negatieve publiciteit, na de eerdere woekerpolis affaire en de financiële crisis, waardoor de branche in het algemeen en ASR in het bijzonder, al een bijzonder slecht imago hebben opgebouwd. Ze willen voor mij een uitzondering maken. Natuurlijk werkt het zo dat mondige mensen eerder hun zin krijgen dan minder mondige mensen, maar ook dat zou in dit geval toch niet de praktijk mogen zijn. Ik wil jullie beiden in ieder geval hartelijk danken voor jullie reacties en ik denk dat het goed is als het beleid ten aanzien van de waardeoverdracht inderdaad wordt aangescherpt ten voordele van de verzekerden, zodat niet alleen de mondige Nederlanders hun zin krijgen (ik zou het liever ‘recht’ willen noemen). Veel succes en indien mogelijk verneem ik graag de ontwikkelingen in de politiek op dit punt! Met vriendelijke groet, Eugene Meekers

  Beantwoorden

 2. ·

  U raadt het al, ook bij mij weigert de ASR een pensioen overdracht, aangezien de termijn van 6 maanden is verstreken. Welke stappen kan ik het beste nemen ?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *