Stemmen met Italiaans Paspoort

stemmen

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (2 mei 2014, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Fokke, kamerlid Bosma en kamerlid Taverne)
Ik ben geboren en getogen in Nederland, maar in het bezit van een Italiaans paspoort. Mijn vader komt namelijk uit Italië. Mijn vraag is, waarom mag ik in Nederland niet stemmen voor het Europees Parlement en voor de landelijke politiek? Wij zijn toch één Europa, of toch niet. Ik betaal hier mijn belasting, dan heb ik op zijn minst het recht om ook hier te stemmen. Ik mag alleen stemmen voor mijn gemeente, terwijl ik met mijn belastingcenten toch ook het loon betaal van de landelijke en Europese politici. Geeft mij toch ook het recht om hier en voor Europa te stemmen. Ik ben benieuwd hoe politiek Nederland hier over denkt.

Antwoord van de VVD (7/5/14, kamerlid Taverne)
In Nederland is het actief en passief kiesrecht van ons nationale parlement voorbehouden aan personen met de Nederlandse nationaliteit. Een belangrijke reden hiervoor is dat via een stem voor de Tweede Kamer kiezers invloed hebben op de wetgeving in ons land. Ik begrijp uw frustratie dat bij het ontbreken van een Nederlands paspoort u niet voor de Tweede Kamer kunt stemmen. Kenmerkend voor wetgeving is echter dat het een effect heeft op de ontwikkeling van ons land op de lange termijn. De meeste mensen die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken zijn slechts tijdelijk in Nederland. Daarom zie ik op dit moment geen reden de huidige situatie te veranderen. Wat betreft het Europees Parlement, kunt u als Europees onderdaan gewoon deelnemen aan de verkiezingen voor Nederlandse EP leden. Hiervoor dient u zich te registeren met een Y32 formulier. Dit kon voor deze verkiezingen tot 8 april.

Antwoord van de PvdA (4/6/14, kamerlid Fokke)
In Nederland hebben niet-Nederlandse ingezetenen actief en passief kiesrecht voor de gemeenteraad en (indien zij een EU-paspoort hebben, en niet stemmen in het land waarvan zij een paspoort hebben) voor het Europees Parlement. In het verleden is ervoor gekozen om het kiesrecht voor de Tweede Kamer voor te behouden aan Nederlanders. Dit is geregeld in artikel 54 van onze grondwet. De geschiedenis van dit grondwetsartikel leest u hier. De achterliggende gedachte bij het voorbehouden van het kiesrecht voor nationale verkiezingen aan Nederlanders is dat het kiesrecht op nationaal niveau samenhangt met de nationaliteit van de kiezer. Zo kunnen in de Tweede Kamer onderwerpen aan de orde komen die over Nederlandse belangen gaan en mogelijk kunnen botsen met belangen van andere landen. Op lokaal niveau is dat niet aan de orde en daarom mogen niet-Nederlanders wel stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen. De argumenten die de Tweede Kamer hiervoor heeft, staan onder andere hier beschreven. Het is internationaal gebruikelijk dat enkel onderdanen mogen stemmen voor het hoogste politieke orgaan. De PvdA ziet momenteel geen reden om de grondwet op dit onderdeel te wijzigen. Wanneer u ervoor kiest Nederlander te worden, krijgt u uiteraard wel stemrecht voor de Tweede Kamer.

Geen antwoord van het CDA (2/8/14, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (2/8/14, kamerlid Bosma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *