Vernieuwen Paspoort in Australië

vernieuwen

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (6 februari 2016, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Koser Kaya, kamerlid van Laar en kamerlid Bosman)
Wij wonen in Brisbane en konden voorheen naar het Nederlandse consulaat in Brisbane voor het vernieuwen van ons Nederlands paspoort. Deze werden vanuit Sydney naar ons huis adres in Brisbane gestuurd. Sinds 15 oktober 2015 moeten wij naar Sydney reizen terwijl het consulaat in Brisbane geopend blijft. We kunnen wel pasfoto’s bij het consulaat in Brisbane laten maken op afspraak. In de informatie van het consulaat in Sydney wordt aangegeven dat deze verandering in het aanvragen van een paspoort een bezuinigings maatregel is en door de Tweede Kamer is aangenomen en wereldwijd wordt ingesteld per 15 October 2015. Een reis van Brisbane naar Sydney is 2000 kilometer heen en terug en de kosten per paspoort nu minstens een extra $ 1.000 per echtpaar om een Nederlands paspoort te verkrijgen. Kunt u aangeven welke wet, met hoge extra kosten voor ons, naar wordt verwezen en waarom deze maatregel is genomen?

Antwoord van de VVD (6/2/16, kamerlid Bosman)
Dit is het gevolg van de invoering van het biometrische paspoort. Er moet dan een vingerafdruk genomen worden. De Nederlandse overheid heeft besloten dat alleen consulaten die jaarlijks minimaal 500 aanvragen binnen krijgen voor een nieuw paspoort de apparatuur ontvangen om vingerafdrukken in het paspoort te kunnen plaatsen. Bij minder aanvragen is het plaatsen van nieuwe apparatuur niet rendabel. Dat is dus de reden. Ik hoop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.
Reactie vraagsteller: Hartelijk dank voor uw uitleg. Ik moet toch even opmerken dat ons paspoort van 5 jaar geleden een biometrisch paspoort is en afgegeven is bij het consulaat in Brisbane, waar men de apparatuur voor pasfoto en vinger afdruk toen al had geïnstalleerd.

Antwoord van D66 (7/3/16, kamerlid Koser Kaya)
Het klopt dat het niet langer mogelijk is om op ieder consulaat of ambassade uw paspoort te vernieuwen. Dit is niet het gevolg van de invoering van het biometrisch paspoort. Het is wel het gevolg van een keuze van het kabinet Rutte II. De Minister van Buitenlandse Zaken besloot in 2013 namelijk om te bezuinigen op de consulaire dienstverlening in het buitenland. Een van de maatregelen betrof dat er op minder plekken paspoorten kunnen worden verlengd en aangevraagd, omdat dit relatief dure dienstverlening betreft. Dit kunt u nalezen in de brief ‘Voor Nederland, wereldwijd‘ op pagina 10.
D66 vindt dit een slechte ontwikkeling. Uit cijfers blijkt namelijk dat de afgelopen jaren steeds meer Nederlanders naar het buitenland vertrekken. Tegelijkertijd wordt er dus bezuinigd op de dienstverlening voor die Nederlanders. D66 stelt daarom voor dat het mogelijk moet zijn op alle diplomatieke posten paspoorten en andere reisdocumenten aan te vragen en te verlengen, zoals ook voorheen het geval was. Daarbij is het verstandig als er ook gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die het internet kan bieden. Erop vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van het CDA (6/5/16, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (6/5/16, kamerlid van Laar)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


 1. ·

  Wij wonen 175 km ten Zuiden van Perth WA. Waar kunnen wij een verlenging krijgen van ons Nederlands paspoort. Wij zijn 73 jaar.

  Beantwoorden

 2. ·

  beste Thomas, ik lees op de website van Rijksoverheid dat er binnenkort een gelegenheid wordt geboden om dit in Perth te doen en wel op 8 en 9 juni.

  https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/australie

  Informatie over reizen, wonen, werken en zakendoen in Australië voor Nederlanders.

  Paspoort aanvraag op locatie

  Per 1 oktober 2015 kunnen paspoort aanvragen alleen nog maar in persoon bij het Consulaat-Generaal te Sydney worden ingediend. Echter af en toe biedt het Consulaat-Generaal de gelegenheid om op locatie een aanvraag voor een Nederlands paspoort in te dienen.

  In dat kader willen wij u graag attenderen op het volgende.
  Op donderdag 8 juni en vrijdagochtend 9 juni aanstaande is de mogelijkheid om, op locatie in Perth CBD een aanvraag voor een Nederlands paspoort in te dienen.
  Vanwege het beperkte tijdschema zullen de aanvragen op basis van het first come first serve principe worden ingedeeld en geldt vol is vol. Wel wordt prioriteit gegeven aan aanvragers met een dokter certificaat.
  Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar syd@minbuza.nl . U ontvangt dan zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging of u al dan niet bent ingedeeld voor één van deze data.
  Nederlandse ambassade in Canberra

  120 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Canberra

  Succes!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *