Kosten Paspoort in Buitenland

kosten

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (13 mei 2014, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Schouw, kamerlid Oosenbrug en kamerlid Taverne)
Onlangs heb ik voor onze tweeling (5 jaar oud) een nieuw kinderpaspoort moeten aanvragen. Tot mijn grote schrik en verbazing waren de kosten per paspoort € 115,20. Deze prijs ligt € 30,40 hoger dan het paspoort dat ik eind november voor mezelf heb aangevraagd. Hoe is het mogelijk dat de prijs van het paspoort met een identieke geldigheidsduur van 5 jaar in 5 maanden tijd met meer dan 35% omhoog is gegaan? Dit staat in geen enkele verhouding met welke mogelijke onderliggende kostenverhoging. Als u hier de reiskosten bij optelt van Nice naar Parijs dan liggen de kosten voor de 2 paspoorten tussen de € 600 en € 700. Bezuinigingen zijn uiteraard nodig, maar in een land ter grootte van Frankrijk met een hoofdstad geografisch decentraal zou de Nederlandse Overheid hier rekening mee moeten houden. Ik zou het ten zeerste op prijs stellen als u een en ander zou kunnen navragen bij de Minister. Als alternatief werd het Nederlandse consulaat in Milaan genoemd. Ik zal u de berekening van de additionele kosten zoals vertaling en legalisatie van de benodigde documenten maar besparen.

Antwoord van de PvdA (13/6/14, kamerlid Oosenbrug)
Op 9 maart jl. zijn bij de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen ook de nieuwe tarieven ingevoerd. Op 30 oktober 2012 heeft de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken aangekondigd dat vanaf de invoering van de tienjarige geldigheidsduur door Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland met kostendekkende tarieven gewerkt zou gaan worden. Onderzoek onder ambassades had namelijk uitgewezen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks geld toelegde op het verstrekken van reisdocumenten door vertegenwoordigingen in het buitenland. De tarieven zijn daarom in twee stappen verhoogd. Op 1 januari 2013 heeft de eerste tariefsverhoging plaatsgevonden. En met de tariefsverhoging van 9 maart jl. is het kostendekkende niveau bereikt. De betreffende brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer vindt u via deze link. Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen overigens ook bij een bezoek aan Nederland een document aanvragen in een aantal aangewezen gemeenten en op Schiphol. Omdat de kosten daarvan lager zijn, worden daar ook lagere tarieven in rekening gebracht. Meer informatie daarover vindt u via deze link.

Antwoord van D66 (13/6/14, kamerlid Schouw)
De Tweede Kamer is in januari 2014 geïnformeerd over een wijziging in het Besluit paspoortgelden. U kunt die brief, inclusief tabel van tarieven, via deze link vinden. Daarover zijn vervolgens vragen gesteld aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vragen en antwoorden zijn gemakkelijk te downloaden via deze link. Wij hebben er begrip voor als vanwege de langere geldigheidsduur van reisdocumenten (10 in plaats van 5 jaar) de kosten voor het document toenemen. Zo zal het paspoort voortaan dubbel zo lang mee moeten gaan, moet de chip in het paspoort langer veilig zijn en worden er simpelweg minder paspoorten afgegeven waardoor de vaste kosten voor de productie en afgifte over minder paspoorten verdeeld moeten worden. Desondanks blijft het wel belangrijk dat er naar gestreefd wordt paspoorten en identiteitskaarten voor een zo laag mogelijke prijs aan te bieden. Het is dan ook goed dat de Kamer recent een motie heeft aangenomen waarin de minister verzocht wordt om de transparantie over de tariefopbouw van zowel het Rijks- als gemeentedeel van de prijs te vergroten en waar mogelijk de kosten (en daarmee ook de prijs) omlaag te brengen. Wij zullen het onderwerp uiteraard blijven volgen.

Antwoord van de VVD (2/7/14, kamerlid Taverne)
De VVD-fractie heeft kennisgenomen van de wijzigingen in het besluit paspoortgelden. Het baart mij zorgen dat de kosten van paspoorten op dit moment te weinig transparant zijn. Daarom heb ik eind mei 2014 samen met Madeleine van Toorenburg van het CDA een motie ingediend om de regering te verzoeken meer inzichtelijk te maken wat de kostenposten zijn voor het maken van paspoorten. Ook roept deze motie op om te kijken of de prijs van een paspoort omlaag kan. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen en de VVD-fractie heeft er vertrouwen in dat de regering deze motie binnenkort ten uitvoer brengt.

Geen antwoord van het CDA (13/8/14, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

4 reacties


 1. ·

  Ik heb nu onlangs een nieuw Nederlands paspoort geregeld. Vooraf is het zeer wijs om de website van de overheid hieromtrent goed te raadplegen. Zelf heb ik ervoor gekozen om mijn paspoort-aanvraag via de Schipholbalie te regelen. Dus afspraak maken en vooraf al die documenten, die ze nodig hebben digitaal op te sturen. Wat betreft de reiskosten, die je moet maken. Voor mij is dat van Litouwen naar Nederland per auto (afstand ca. 1.650 kilometer). Daarbij 1 overnachting in Duitsland, omdat ik het niet verantwoord vond om in ‘1 ruk’ naar Amsterdam te rijden v.v. Waarom per auto? Vanwege het feit, dat de Schipholbalie mij meldde, dat ze het paspoort niet mochten opsturen naar mijn huisadres in Litouwen en ze ook niet konden aangeven hoeveel dagen het aanmaken van het paspoort precies zou duren. De reisksoten van Litouwen naar Nederland en weer terug per auto bedroegen 602,12 euro. Het paspoort zelf kost bij de Schipholbalie 101,75 euro. Op maandagochtend (volgens afspraak) paspoort aangevraagd bij de Schipholbalie en na het doorlopen van de aanvraagprocedure, kreeg ik te horen, dat het paspoort op vrijdagmiddag daaropvolgend klaar zou zijn en afgehaald kon worden. Dus 4 dagen wachttijd en dus extra verblijfskosten. Voor mij betekende dat dus hotelkosten voor 6 dagen in Nederland (incl. aankomst- en vertrekdag). Was blij, dat ik met de auto was, zodat ik me nog wat in Nederland gedurende die verplichte wachtdagen kon verplaatsen. Hotelkosten voor al die dagen 480,59 euro. Betekende voor mij als totaalkosten om het benodigde paspoort te bemachtigen 1.184,46 euro. Dat is wel een smak geld voor een noodzakelijk reisdocument. Naar mijn mening gewoon door de procedure, te duur. Het zou toch echt mogelijk gemaakt moeten worden om na de aanvraagprocedure het paspoort gewoon naar het huisadres op te sturen. Dat bespaart een hoop geld en ook tijd. Een andere ergernis is, waarom een Nederlander, die in Nederland woont, maximaal 66,96 euro voor een paspoort moet betalen, terwijl een Nederlander, die in het buitenland woont daar meer dan 100 euro voor moet betalen. Riekt naar discriminatie. Groet, Harry Janssen

  Beantwoorden

 2. ·

  Een heel korte reactie ……… het betrof hier KINDERPASPOORTEN met een geldigheidsduur van slechts 5 jaar. Alle opmerkingen met betrekking tot de verlengde geldigheidsduur van 5 tot 10 jaar hebben hier geen enkele betrekking op. Misschien een goed moment om een voorbeeld te nemen aan het Britse systeem (per post) of nu eindelijk een algemeen Europees Paspoort in te voeren dat via de normale lokale kanalen kan worden aangevraagd.

  Beantwoorden

 3. ·

  Met name de laatste regel in het bericht hierboven geeft duidelijk de scheve situatie aan wat betreft het verschaffen van een paspoort aan een inwonende- en een niet-inwonende NEDERLANDER.
  In beide gevallen wordt het paspoort verkregen IN Nederland. Ik ben ervoor naar NL gereden en heb mijn paspoort opgehaald in Bergeijk, N-Brabant. Het paspoort kostte me € 100,75 en voor een inwonende Nederlander € 65,30 . Zoals hierboven beschreven heb ik ook nog de reiskosten.
  Wie kan mij vertellen waar dit verschil vandaan komt? Ik lees in de reactie van de tweede kamer dat het “kostendekkend moet” zijn, maar gezien dat het paspoort binnen NL wordt opgehaald door of een inwonende Nederlander of een buitenlandse Nederlander, kan er geen verschil van kosten zijn. Dus het argument “kostendekkend”is een door de PvdA toegevoegd bedenksel, om het onderscheid legitiem te maken.
  Dit riekt niet naar discriminatie, maar IS discriminatie. En dit door de overheid!!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *