Pensioen en AOW

pensioen

Vraag aan 50Plus/Klein, D66, de PvdA en de SP (11 mei 2014, kamerlid Klein, kamerlid Pechtold, kamerlid Samsom en kamerlid Roemer)
Ik ervaar het feit dat de uitbetaling AOW langzaam opschuift naar 67 jaar, terwijl pensioen op 65 in gaat, als een crimineel feit. Dat de 2e kamer hier in mee gaat vind ik een daad van agressie naar de burger toe. Een leven lang heeft ieder hiervoor keurig premie betaald om ineens geconfronteerd te worden met het stelen door de overheid van AOW gelden, waardoor de burger het zelf maar moet oplossen hoe dit gat tussen pensioen en AOW te vullen. Het zelf betalen door een voorschot op eigen pensioen te nemen is geen optie, dat betekent 2 maal gepakt worden. Is de politiek zich bewust van het a-sociale en criminele karakter hiervan en begint het bewustzijn te komen dat dit op korte termijn gerepareerd moet worden?

Antwoord van D66 (19/5/14, kamerlid Pechtold)
Er zijn door de vergrijzing steeds minder werkende mensen om de steeds hogere kosten van onze verzorgingsstaat op te brengen. Op het moment dragen vier werkende mensen de kosten voor één gepensioneerde. In 2050 zal deze verhouding zijn verschoven naar twee werkenden op één gepensioneerde. De beroepsbevolking daalt, waardoor de AOW onbetaalbaar wordt. Daarom vragen wij van iedereen om iets bij te dragen door langer aan de slag te blijven. Door vanaf nu geleidelijk de AOW-leeftijd te verhogen, voorkomen we dat onze kinderen de rekening krijgen. In ons verkiezingsprogramma pleiten we ervoor de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen naar 67 jaar in 2021. Daarna laten we deze automatisch meestijgen met de levensverwachting. Daarbij wordt de AOW-leeftijd flexibeler: mensen krijgen keuzevrijheid over de leeftijd waarop ze de AOW laten ingaan. Zo helpen we mensen die later met pensioen willen gaan. Ook kunnen mensen de AOW eerder laten ingaan. Dit is een uitkomst voor degenen die al met vroegpensioen zijn en een inkomensgat verwachten door de leeftijdsverhoging. Wie later met pensioen gaat krijgt een hogere uitkering, wie de AOW eerder opneemt krijgt een lagere uitkering. Overigens, in het begrotingsakkoord is een overgangsmaatregel afgesproken voor mensen die inkomsten mislopen doordat zij nu al met prepensioen zijn. Zij kunnen vanaf hun 65e verjaardag een voorschot op de AOW krijgen. Dit bedrag wordt vervolgens over een vastgestelde termijn terugbetaald. Zo krijgen zij niet met een inkomensgat te maken. Ook is in het akkoord afgesproken dat de partnertoeslag enkele maanden langer doorloopt. Zo voorkomen we dat mensen opeens de partnertoeslag moeten missen, terwijl zij daar wel op rekenden. Wij vinden het belangrijk dat mensen langer doorwerken. Maar dat betekent dan ook dat we mensen moeten helpen langer aan de slag te blijven. Op dit moment zit de arbeidsmarkt voor oudere werknemers op slot. Terwijl we ouderen niet kunnen missen op de arbeidsmarkt. D66 wil scholingscheques introduceren voor ouderen die langdurig werkloos zijn. Zij mogen deze inzetten voor scholing of begeleiding bij de zoektocht naar werk. Werkgevers moeten daarnaast gestimuleerd worden om oudere werknemers aan te nemen. Nederland is een van de weinige landen waar oudere werknemers ook de duurste werknemers zijn. Dat vormt een belangrijke barrière voor het aannemen en aan het werk houden van ouderen. De combinatie van periodieken, het ontslagrecht en de WW leiden tot een ‘gouden kooi’, deze willen we open zetten. D66 trekt geld uit voor fiscale voordelen voor oudere werknemers en wil het werkgeversrisico voor ziekte van 55+-werknemers anders behandelen. ‘Demotie’ aan het einde van een carrière en afbouw van werklast wordt meer de norm in arbeidsovereenkomsten. Ten slotte maakt D66 doorwerken na de officiële pensioenleeftijd eenvoudiger, zoals steeds meer mensen willen.

Antwoord van de SP (19/5/14, kamerlid Roemer)
Ik kan me voorstellen dat de plotselinge verhoging van de AOW u koud op het dak valt. U krijgt wel met de gevolgen te maken, maar beschikt niet over de ruimte of de middelen om deze op te vangen. Toch wordt de maatregel zonder pardon en zonder compensatie doorgevoerd. Dat noem ik met u asociaal. De snelle verhoging van de AOW leeftijd is onnodig en heeft niet de steun van de SP. We zullen ons dan ook tegen verdere en snellere verhogingen verzetten, omdat die de problemen alleen maar nog groter maken. Het is wat ons betreft onrechtvaardig om reeds in vele jaren opgebouwde pensioenrechten plotseling – en juist voordat men hiervan gebuik gaat maken – niet langer te respecteren. Beter belasten we hen extra, die over ruim voldoende inkomen en/of vermogen beschikken. Daarmee dragen we dan tevens bij aan een meer gelijkwaardige samenleving.

Antwoord van 50Plus/Klein (14/7/14, kamerlid Klein)
De verhoging van de AOW leeftijd is inderdaad een zoveelste maatregel die de koopkracht van de 50-plusser verlaagt. In het bijzonder de mensen met een klein aanvullend pensioen verliezen onevenredig aan koopkracht door maatregelen op gebieden als zorg, wonen en belastingen. Natuurlijk is het zo dat we op zoek zullen moeten naar een duurzaam systeem waarbij zowel de huidige 50-plussers als ook de toekomstige 50-plussers daadwerkelijk van hun oude dag kunnen genieten. Daarom zijn we niet principieel tegen een verschuiving van de leeftijdsgrens. De oplossing dient echter wel eerlijk te zijn; de huidige 50-plusser onverwacht overvallen met een inkomensgat is dat niet. Bovendien is de maatregel op een slecht moment genomen, omdat dit werkzoekende jongeren langer werkloos houdt. De fractie 50plus/Klein heeft reeds aandacht gevraagd voor deze problematiek en gepleit voor het invoeren van een eerlijke overbruggingsregeling om het inkomensgat te dichten en/of een flexibel opneembaar AOW waarbij men ervoor kan kiezen om de gevolgen van het pensioengat te spreiden.

Geen antwoord van de PvdA (11/8/14, kamerlid Samsom)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Bezuiniging Overheid op AOW tussen 2013-2023

Een korte schets van de bezuinigingsdrang van de overheid, uitgaande van:
de eerste goedgekeurde en dus geplande verhoging van de AOW-leeftijd‘ en het aantal personen dat de 65 jarige leeftijd bereikt tussen 1 januari 2013 en december 2023 volgens het CBS.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen echtparen en alleenstaanden, dus de bedragen zijn niet exact maar ruwe schattingen. Verder is uitgegaan van alleenstaanden die 1.100 euro bruto AOW krijgen op dit moment (echtparen krijgen 1400,- samen).

JaarAantal personenAantal maandenBezuiniging
2013223.0001245.300.000
2014214.0002470.800.000
2015209.0003689.700.000
2016207.00051.138.500.000
2017207.00071.593.900.000
2018215.00092.128.500.000
2019215.000122.838.000.000
2020219.000153.613.500.000
2021222.000184.395.600.000
2022227.000215.243.700.000
2023232.000246.124.800.000

Na 2023 wordt de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting. Totaal bedrag aan bezuinigingen in 11 jaar is 28.482.300.000 (gemiddeld ruim 2 miljard per jaar). Deze bedragen zijn niet exact en de inflatie is niet meegerekend. Je kunt zeer zeker spreken van crimineel gedrag door de overheid. En dan te bedenken dat de getroffen (beroofde) personen grotendeels het land hebben opgebouwd en keihard hebben gewerkt. Het is altijd makkelijk te stelen van oude en integere mensen, die klagen niet zo snel. En inderdaad, heb (nog) geen protesten gezien.

Mijn AOW gaat later in

Mijn AOW gaat later in
Als u door de hogere AOW-leeftijd tijdelijk niet genoeg inkomen heeft, kunt u een overbruggingsuitkering krijgen. Deze uitkering loopt vanaf uw 65e verjaardag tot de dag waarop uw AOW ingaat. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Als u nog werkt, kunt u in een aantal gevallen voor een werkbonus sparen.
Zie bij de Sociale Verzekeringsbank voor de ‘Overbruggingsregeling‘.

Sociale agenda voor arbeidsmarkt van de 21e eeuw

Sociale agenda voor arbeidsmarkt van de 21e eeuw
Kabinet en sociale partners zijn het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. Daarbij wordt gekozen voor een actievere aanpak om werkloosheid te voorkomen en mensen van werk naar werk te helpen, het liefst vóór ze in de WW komen. Want daarover zijn de sociale partners en het kabinet het eens: het doel is het verblijf in de WW zo kort mogelijk te laten duren. Daar profiteren werknemers, werkgevers en de overheidsfinanciën van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *