Overmatige Verpakking Medicijnen

overmatige

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de VVD (9 mei 2014, kamerlid Dijkstra, kamerlid Voortman, kamerlid Bouwmeester en kamerlid Rutte)
Kan het kabinet iets doen aan het overmatige voorschrijven van medicijnen door huisartsen, dan wel de minimale verpakking van medicijnen? Recentelijk heb ik de zalf Fucidin voorgeschreven gekregen. De door de huisarts voorgeschreven hoeveelheid heb ik gehanteerd en de voorgeschreven periode aangehouden. Van de tube zalf is hooguit een tiende gebruikt. De tube bevat 15 gram. Deze zalf is slechts een maand houdbaar. Met andere woorden de huisarts heeft een veels te grote hoeveelheid zalf voorgeschreven, dan wel de zalf wordt in een te grote hoeveelheid aangeleverd. Om de zorg betaalbaar te houden, maar ook vanuit de zorg voor het milieu zou hier veel te winnen zijn. Gezien eerdere ervaringen van anderen, maar ook die van mij, lijkt dit op een structureel probleem.

Antwoord van GL (10/5/14, kamerlid Voortman)
Inderdaad is er vaak sprake van verspilling in de zorg. Slecht voor het milieu en voor de portemonnee. GroenLinks heeft hier samen met diverse andere partijen aandacht voor gevraagd en het is ook voor de minister van VWS een belangrijk punt. Zij heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan. GroenLinks is daar blij mee en zal de vorderingen kritisch volgen.

Antwoord van de PvdA (12/5/14, kamerlid Bouwmeester)
Al langere tijd maken wij ons zorgen om verspilling van producten / medicijnen in de zorg en de daarmee samengaande kosten. Veel verpakkingen zijn veel te groot, waardoor het weggegooid moet worden. Dat lijkt ook bij u het geval. Zonde van het geld en inderdaad slecht voor het milieu. We hebben vorig jaar gevraagd aan de Minister om een meldpunt verspilling op te zetten, zodat mensen daar vermoedens van verspilling kunnen melden. Het mag niet alleen bij melden blijven, maar er moet ook actie volgen. De Minister heeft dit meldpunt ingesteld en er zijn heel veel meldingen binnen gekomen en als kamer ontvangen wij de voortgang hiervan. Het meldpunt verspilling kunt u vinden via de website van het Ministerie van VWS.

Antwoord van D66 (8/7/14, kamerlid Dijkstra)
D66 wil net als u de verspilling in de zorg tegengaan. Dit leidt tot onnodige hoge zorgkosten en is slecht voor het milieu. Vooral op het gebied van verpakkingen van medicijnen en verbandmiddelen zijn relatief simpele ingrepen mogelijk. D66 zet zich bijvoorbeeld in voor kleinere verpakkingen en voor de mogelijkheid tot teruggave van middelen bij de apotheek, wanneer die nog aan de kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast heeft D66 zich samen met andere partijen ingezet voor een meldpunt verspilling. Daar kan iedereen zijn ervaringen met verspilling in de zorg melden. De minister moet hier vervolgens mee aan de slag . Hier treft u het meldpunt aan. En hier vindt u de laatste rapportage over de voortgang van de aanpak van verspilling.

Geen antwoord van de VVD (9/8/14, kamerlid Rutte)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *