Palmolie

palmolie

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (2 februari 2016, kamerlid Geurts, kamerlid van Veldhoven, kamerlid Vos en kamerlid Dijkstra)
Wat is het standpunt van uw partij m.b.t. palmolie die geproduceerd wordt op plantages waarvoor regenwoud is vernietigd? In Indonesië vindt een milieuramp plaats. Vindt u dat er een wettelijk import verbod moet komen om de verwoesting af te remmen?

Antwoord van de VVD (2/2/16, kamerlid Dijkstra)
Palmolie is een zeer nuttige grondstof met vele bruikbare toepassingen. Het tropisch oerwoud heeft echter een onschatbare waarde voor iedereen op de wereld. Niemand ziet graag bos verdwijnen om er vervolgens palmplantages van te maken. Voor wat betreft gebruik van palmolie streven vele vooraanstaande multinationals naar traceerbare en een gecertificeerde herkomst van de palmolie zodat het niet ten koste gaat van de tropische bossen. Ook worden kleine boeren ondersteund en soms zijn alternatieve grondstoffen mogelijk. De VVD vindt dat een goede zaak.
Het omgaan met landgebruik is primair een zaak van de Indonesische overheid. Nederlandse bewindspersonen brengen echter regelmatig het onderwerp ter sprake. Een wettelijk import verbod voor alleen Nederland zal niet veel uithalen en kan zelfs averechts uitwerken. De palmolie zal dan zijn weg vinden naar landen die het minder nauw nemen met de herkomst en verkeerde voorbeelden hebben we al gezien met tropisch hout. Als er nieuwe eisen gesteld moeten worden, zal dat in Europees en liefst wereldwijd verband zijn. De aanpak van de Indonesische overheid tegen illegale kap en het veroorzaken van bosbranden zal hopelijk snel zijn vruchten af gaan werpen. Door de branden heerst er een verstikkende smog wat de leefsituatie op veel plekken zeer ongezond maakt. De Nederlandse overheid kan via een importverbod niet voorkomen dat bossen worden vernietigd. Wel kunnen we blijvende aandacht vragen voor illegale kap en in de handel zorgen dat we alleen duurzame producten afnemen.

Antwoord van de PvdA (8/3/16, kamerlid Vos)
Het afbranden van tropisch regenwoud is schadelijk. Zowel voor de gezondheid van mensen in de directe omgeving, het milieu als voor de dieren die er leven. De PvdA heeft in eerdere Kamervragen van de leden Van Laar en Jan Vos haar zorgen geuit over de nijpende situatie die zich ook dit jaar weer voordeed in grote delen van Indonesië. U kunt dit teruglezen in: ‘Antwoorden van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken op vragen van de leden Van Laar en Vos (PVDA) over over de bosbranden in Indonesië en het streven naar duurzame palmolie.
Zo’n 80% van de Indonesische palmolie wordt geëxporteerd naar onder andere Nederland. Het tegengaan van deze branden, die in ruil voor palmolieplantages worden gesticht, is complex en vraagt om de inzet van meerdere partijen waaronder de inkopende bedrijven, Indonesische overheid en de overheden van de importerende landen. Met dat speelveld in het achterhoofd voert de Nederlandse overheid (de lokale ambassade incluis) gesprekken met de Indonesische overheid, lokale producenten, het inkopend bedrijfsleven, verschillende non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en andere initiatieven die zich inzetten voor duurzame palmolie. Daarnaast ondersteunt Nederland kleine Indonesische boeren door hen voor te lichten over de negatieve effecten van het verbranden van hun gronden, en hoe zij alternatieven kunnen gebruiken om in de toekomst verantwoorder palmolie te winnen. Ook organiseerde Nederland op 7 december 2015 een Europese bijeenkomst waarbij vijf palmolie importerende EU-lidstaten en acht sectororganisaties uit de palmoliesector afspraken om in 2020 tot 100% duurzame palmolieketens te komen; de zogenaamde ‘Amsterdam Declaration in Support of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020’.
De PvdA ziet geen oplossing in een importverbod op palmolie, ook niet op Europees niveau. Belangrijke reden is dat de export van palmolie een groot gedeelte van de economische motor van Indonesië behelst. We trekken onze handen niet af van dit probleem, maar gaan door met de gesprekken, afspraken en ondersteuning die de palmoliesector in haar geheel moeten verbeteren. Dat wil zeggen: met behoud van zowel het regenwoud als de banen van de vele boeren die leven van de Indonesische palmolie.

Antwoord van D66 (30/3/16, kamerlid van Veldhoven)
D66 is zeer kritisch over het kappen van regenwoud voor hout- of palmolieplantages. Wij willen zeker weten dat er geen oerwouden verdwijnen en willen daarom hoge duurzaamheidseisen aan olie en hout die in Nederland gebruikt worden.

Geen antwoord van het CDA (2/5/16, kamerlid Geurts)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *