Integratie Turken in Nederland

foto: Dionetian

Vraag aan D66, de SGP, de SP en de VVD (2 december 2011, kamerlid Hachchi, kamerlid van der Staaij, kamerlid van Bommel en kamerlid Bosman)
Volgens wat ik altijd heb gemeend te weten, wordt een Nederlander statenloos, die in buitenlandse militaire dienst gaat. Hoe kan het dan bestaan dat al die Turken gewoon in militaire dienst kunnen in Turkije en hun Nederlandse nationaliteit behouden. Is er zoveel veranderd in Nederland? Bovendien gaat er heel wat geld richting Turkije. En indien een Nederlander met alleen maar zijn Nederlanderschap in Duitse, Franse of Indiase militaire dienst gaat, verliest hij dan zijn Nederlanderschap ook niet?

Antwoord van de SGP (5/12, kamerlid van der Staaij)
Er is een aantal landen dat geen mogelijkheid biedt om afstand te doen van de betreffende nationaliteit. Nederland trekt in een aantal gevallen de Nederlandse nationaliteit in, maar in ieder geval niet wanneer dat in het concrete geval zou leiden tot staatloosheid. Dat is de verklaring voor het feit dat er Nederlanders zijn die nog steeds verplichtingen hebben ten aanzien van de Turkse krijgsdienst.

Antwoord van de SP (7/12, kamerlid van Bommel)
Nederland moet er bij Turkije op aandringen de dienstplicht voor mensen die in het buitenland wonen en daar hun toekomst hebben, op te schorten. Het lijkt er overigens ook op dat Turkije deze personen niet echt in de krijgsmacht wil hebben maar vooral geïnteresseerd is in de grote sommen geld waarmee de afkoop van die dienstplicht gepaard gaat. Een sterke aanwijzing voor die gedachte is het feit dat die afkoopsom in 2012 wordt verdubbeld.

Antwoord van de VVD (9/12, kamerlid Bosman)
De VVD vindt dat de Nederlandse regering Turkije moet verzoeken om te zorgen dat Nederlanders die ook een Turks paspoort bezitten worden vrijgesteld van de Turkse diensplicht, inclusief afkoopsom. De VVD heeft daarom met verschillende andere partijen recentelijk een motie ingediend die de regering daar toe oproept.

Geen antwoord van D66 (2/3, kamerlid Hachchi)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Mr. Pi

Vraag aan GL, de PvdA en de VVD (29 oktober 2010, kamerlid Dibi, kamerlid Dijsselbloem en kamerlid Blok)
De Turkse minister Faruk Çelik voor Turken in het buitenland, verzet zich tegen integratie van Turken in Nederland. De Turkse premier Recep Erdogan geeft aan dat de Turken in Europa zich vooral niet moeten aanpassen en dat ze eerst hun eigen taal moeten leren alvorens de taal van het land, waar ze op dat moment wonen, wordt opgepakt. Kunt u aangeven hoe u hier tegen aankijkt en/of wat het standpunt is van uw partij?

Antwoord van de PvdA (10/11, kamerlid Dijsselbloem)
De PvdA is van mening dat landen van herkomst de claim op eigen onderdanen in het buitenland moeten los laten. Deze onderdanen, die ook vaak de Nederlandse nationaliteit hebben, dienen ongebonden een leven op te bouwen in Nederland. Daarnaast is de PvdA van mening dat alle ingezetenen in Nederland de Nederlandse taal dienen te spreken, want alleen op die manier kan men een leven opbouwen en participeren in de Nederlandse samenleving. Een tweede of derde taal naast het Nederlands is een keuze die ingezetenen zelf moeten maken.

Antwoord van GL (4/1, kamerlid Dibi)
Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal is essentieel om succesvol te kunnen integreren in onze maatschappij. Het vergroot de kansen op een goede opleiding en baan. Daarom moeten alle migranten Nederlands leren. We vinden het dan ook een slechte zaak als Turkse ministers hun onderdanen oproepen om dat niet te doen.

Geen antwoord van de VVD (29/1, kamerlid Blok)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


  1. ·

    Echt antwoord heb ik dus niet gekregen. De partijen blijven voorzichtig manoeuvreren om de Turken vooral niet tegen het hoofd te stoten. Antwoord of autochtone Nederlanders hun nationaliteit verliezen of mogen behouden indien ze in militaire dienst gaan van vreemde naties, oorverdovende stilte.

    Beantwoorden

  2. ·

    Hele goede vraag van jou Angela, maar inderdaad helaas geen bevredigend antwoord!

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *