Werkloosheid

werkloosheid
foto: mystic mabel

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SGP en de VVD (kamerlid van Hijum, kamerlid Vermeij, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Huizing)
Mijn man is sinds 2010 werkeloos en hij is 57 jaar. Hoe komt het dat mijn man na zoveel solliciteren nog geen baan heeft? Het is heel moeilijk om een baan te vinden. Hij heeft 39 jaar bij het zelfde bedrijf gewerkt dat daarna falliet is gegaan. Mijn man heeft veel ervaring maar niemand neemt hem aan, ze zeggen het niet maar hij is te oud of zijn salaris is te hoog. Ze hebben liever een jong iemand van twintig zonder ervaring. Hij verdient een tweede kans in de maatschappij. Het is heel zuur om na zo’n lange tijd werken geen baan te kunnen vinden en er is heel veel werk in Nederland en toch wordt hij niet aangenomen. HELP

Antwoord van het CDA (6/12, kamerlid van Hijum)
Ik begrijp uw zorgen, want in de praktijk is het voor werkloze oudere werknemers niet eenvoudig om werk te vinden, hoe gemotiveerd ze ook zijn. De ervaring is echter ook dat werkgevers weinig meer investeren in scholing en ontwikkeling van hun oudere werknemers, waardoor ze bij ontslag ook minder kans maken op werk. Dat patroon willen we doorbreken. Daarnaast moeten werkgevers worden gemotiveerd om oudere werklozen in dienst te nemen. Wij zijn daarom als CDA blij met het voorstel van het kabinet om vanaf 2012 een premie in te stellen van 7.000 euro per jaar voor werkgevers die een werkloze 50-plusser in dienst nemen. Ook verwachten we van werkgevers en vakbonden dat zij samen meer werk maken van leeftijdsbewust personeelsbeleid en kansen voor ouderen. Ik hoop oprecht dat dit ook voor uw man nieuwe mogelijkheden zal opleveren.

Antwoord van de PvdA (6/12, kamerlid Vermeij)
Dit is inderdaad erg vervelend. Bedrijven nemen niet snel oudere werknemers aan, omdat ze denken dat ze minder productief zijn en hun salaris te hoog is. Omdat wij graag willen dat mensen tot hun pensioen kunnen blijven werken, stellen we een aantal maatregelen voor om dit probleem op te lossen. Het belangrijkste is dat we werkbonussen willen instellen voor bedrijven die oudere werknemers aannemen. Zo wordt het aantrekkelijker uw man in dienst te nemen. Ook willen wij scholingsbudgetten voor werknemers, zodat men het aanleren van nieuwe kwaliteiten kan betalen en zichzelf aantrekkelijker maakt voor een nieuw bedrijf. Want inderdaad verdient iedereen een tweede kans in de maatschappij, we doen ons best. Hopelijk heb ik uw vraag hiermee beantwoord.

Antwoord van de SGP (6/12, kamerlid Dijkgraaf)
Ik herken uw signaal dat het voor oudere werklozen erg moeilijk is om aan het werk te komen. Dat is inderdaad erg zuur, vaak omdat er veel kennis en ervaring bij deze mensen aanwezig is. Zij kunnen nog veel betekenen. Het probleem staat al lange tijd in de aandacht in de politiek, maak goede oplossingen zijn er nog steeds niet. Veel hangt namelijk af van de bereidheid van werkgevers. Daarom heeft de SGP bijvoorbeeld aangedrongen dat stimulerende prikkels voor werkgevers maximaal in te zetten.

Geen antwoord van de VVD (5/3, kamerlid Huizing)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


  1. ·

    Het is bekend dat te jonge ‘zgn afgestudeerde en zonder werk ervaring’ managers zich graag ontdoen van de oudere werknemers. Maar kan en Mag dit dan zomaar? Is het niet zo dat ouderen respect hebben verdiend en dit ook behoren te ervaren. Terwijl het jonge grut dat nog maar moet bewijzen te verdienen. Het lijkt toch echt wel een omgedraaide wereld te worden zijn hier in Nederland. Pubers hebben het voor het zeggen. Bij Volker Wessels is het beleid, te jonge en zonder werk ervaring managers in dienst nemen, om de ouderen (+ 50), eruit te pesten. Is mijn ervaring. Snap niet dat dit zomaar mag.

    Beantwoorden

  2. ·

    Hoe kan het dat iemand die noodgedwongen in de uitkering zit en in de ziektewet toch nog zijn medicatie moet betalen. Ik zit in deze situatie en haal mijn medicatie niet meer op bij de apotheek, omdat ik het niet meer kan betalen. Het lijkt wel of ik er om vraag ziek te zijn. Hoe is het mogelijk dat mensen in een uitkering zitten toch een dure auto kunnen rijden of zelfs een aantal keer per jaar op vakantie gaan of gewoon in het buitenland werken en hier een uitkering krijgen. Tevens ben ik van mening dat ze eens normale burgers in de 2e-kamer mee moeten laten praten. Volgens mij hebben die ervaringen die jullie daar niet hebben. Wij komen bijvoorbeeld niet uit een rijke familie of hebben geen kans gehad op een goed betaalde baan. Graag zou ik dit eens toe willen lichten.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *