Stoppen Kinderbijslag

stoppen
foto: Vlado

Vraag aan het CDA, GL, de PvdA en de PVV (kamerlid van Hijum, kamerlid van Gent, kamerlid Hamer en kamerlid van den Besselaar)
Waarom stopt het kabinet de export van kinderbijslag en kindgebonden budget naar landen buiten de Europese Unie in 2014 en niet in 2012? Wij moeten toch ook bezuinigen! Naar ons word toch ook niet gekeken of we dat wel kunnen of niet.

Antwoord van het CDA (11/12, kamerlid van Hijum)
Om de export van kinderbijslag en kindgebonden budget naar landen van buiten de EU te stoppen is een wijziging van sociale zekerheidsverdragen nodig. De heronderhandeling hierover kost helaas tijd; de verdragen kunnen namelijk niet eenzijdig worden gewijzigd. Wel wordt met ingang van 2012 het woonlandbeginsel ingevoerd. Dit betekent dat de hoogte van de toeslag wordt aangepast aan de bestaanskosten van het land. Hiervoor hoeven de verdragen niet te worden gewijzigd, en het levert wel een besparing op.

Antwoord van GL (13/12, kamerlid van Gent)
U vraagt zich af waarom de export van kinderbijslag en kindgebonden budget naar landen buiten de EU niet al eerder ingevoerd wordt. De maatregel waar u over spreekt maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen die de hoogte van uitkeringen koppelt aan de hoogte van het minimum in het woonland. Om dit te bewerkstelligen moeten verdragen opengebroken worden. Bovendien moeten uitvoeringsinstanties hierop anticiperen. Dit kost allemaal veel tijd. 2012 is wat dat betreft dus onhaalbaar, en 2014 is het vroegst haalbare.

Geen antwoord van de PvdA (6/3, kamerlid Hamer)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (6/3, kamerlid van den Besselaar)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *