Crisis en Nederland Eerst

crisis

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (25 september 2014, kamerlid Pechtold, kamerlid Samsom, kamerlid Roemer en kamerlid Zijlstra)
Hoe is het mogelijk nu Nederland zelf al een aantal jaren in de crisis zit en er nog steeds geld wordt uitgegeven aan ontwikkelingshulp, Griekenland en dat het aantal asielzoekers blijft oplopen. Ik heb asielzoekers gezien met een verblijf in een hotel, omdat daarvoor bestemde centrum vol is. Wie bekostigt deze mensen? Wij! Waarom de grenzen open houden? Ik denk niet dat mijn verblijf in hun land volledig gefinancierd wordt en ze mij ook een dak boven mijn hoofd verschaffen als ik asiel kom aanvragen. Waar gaat het heen met Nederland? Waarom nog zoveel geld weggeven, terwijl Nederland het zo hard nodig heeft. Nu wordt de zorg ook nog overgedragen aan de gemeente. De zorg is al gigantisch achteruit gegaan, maar waarom uitbesteden aan de gemeente? Ik hou mijn hart vast. We leven in een democratisch land. We mogen dan wel stemmen eens in de 4 jaar, maar daar is wel alles mee gezegd. Daarbuiten worden we niet meer gehoord en kunnen we alleen maar hopen dat de politieke partijen hun ‘beloftes’ nakomen. Als burger voel ik mij al een aantal jaar op de tweede plaats staan, helaas. Het zwarte pieten drama is een uitstekend voorbeeld. Dit Nederland, zeer teleurstellend.

Antwoord van D66 (14/10/14, kamerlid Pechtold)
Wat een vervelende situatie. Helaas zijn individuele zaken voor ons per definitie, hoe schrijnend ze soms ook zijn, moeilijk aan te pakken. De Tweede Kamerleden en hun medewerkers zijn voortdurend druk bezig met alle parlementaire verplichtingen. Daarom kan ik u niet beloven dat wij aan de door u geschetste zaak een positieve bijdrage kunnen leveren. Ik heb uw mail wel doorgestuurd binnen onze fractie en het signaal dat u geeft met uw mail nemen wij mee in onze beraadslagingen. Graag attendeer ik u op de Nationale Ombudsman. Bij de Nationale Ombudsman kunt u terecht voor al uw klachten over de overheid. U kunt hen bereiken via de website en tijdens kantoorwerktijden via 0800 33 55 555. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van de PvdA (25/12/14, kamerlid Samsom)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (25/12/14, kamerlid Roemer)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (25/12/14, kamerlid Zijlstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *