Drinkwater Voorziening wordt Handelswaar

De belangrijkste politieke veranderingen worden meestal verborgen in de kleine lettertjes. Heimelijk verstopt in een richtlijn, probeert de Europese Commissie een privatisering er doorheen te drukken. Het gaat om de Europa brede privatisering van de drinkwatervoorziening. Wanneer de Commissie dit doorzet zal een belangrijke algemene nutsvoorziening ‘ons water, ons kostbare bezit’ worden omgezet in een speculatieobject, een handelswaar. Met deze speculatie kan het bedrijfsleven vele miljarden verdienen. Het zal een overwinning van de multinationals zijn, een overwinning waar ze vele jaren voor gevochten hebben. De gevolgen voor ons als gebruiker zullen verschrikkelijk zijn. Wat op ons afkomt zal vooral effect hebben op de kwaliteit en de prijs van ‘Ons Water’. Het privatiseren van waterbedrijven is reeds begonnen in Griekenland en Portugal, onder toeziend oog van de Trojka. De waterprijzen in Portugal zijn in een paar jaar tijd met 400% gestegen.

Een aantal maatschappelijke organisaties heeft zeer terecht bij de Europese Commissie tegen deze verplichting geprotesteerd. Het antwoord op hun brief liegt er niet om.
Hierbij een citaat:

The Commission believes that the privatisation of public utilities, including water supply firms, can deliver benefits to the society when carefully made. To this end, privatisation should take place once the appropriate regulatory framework has been prepared to avoid abuses by private monopolies. At the same time, public access to basic goods must be ensured. This is why it is important to find a balance between equal and fair access to public utilities (water, gas, electricity), good quality of services and a financially sustainable supply.

Het kamerlid van Bommel (SP) heeft hierover in oktober 2012 vragen gesteld en heeft op 14 november 2012 antwoord gekregen van Antwoord minister Dijsselbloem (PvdA) over privatisering van het drinkwater
De laatste alinea in het antwoord is zeer verontrustend voor ons, omdat de regering aangeeft het eens te zijn met de Commissie, en gewoon een letterlijke vertaling geeft van de brief van de Commissie gericht aan de maatschappelijke organisaties:

Samen met de Commissie is het kabinet van mening dat de privatisering van openbare nutsbedrijven, met inbegrip van bedrijven ten aanzien van de watervoorziening, voordelen kan opleveren voor de gehele samenleving. De privatisering moet plaatsvinden nadat een passend regelgevend kader is opgesteld om misbruik door (particuliere) monopolies te voorkomen. Tegelijkertijd moet toegang tot basisgoederen worden gewaarborgd. Het is zodoende belangrijk om zowel gelijke en eerlijke toegang tot openbare nutsvoorzieningen (zoals water, gas, elektriciteit), als een goede kwaliteit van de dienstverlening en een financieel duurzaam aanbod te waarborgen. Het kabinet heeft vertrouwen dat de Trojka, met daarin ook de Commissie, erop toeziet dat de privatisering van waterbedrijven volledige toegang tot water voor alle burgers garandeert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *