Drinkwater Voorziening wordt Handelswaar

Drinkwater
17 februari 2013: De belangrijkste politieke veranderingen worden meestal verborgen in de kleine lettertjes. Heimelijk verstopt in een richtlijn, probeert de Europese Commissie een privatisering er doorheen te drukken van ons drinkwater. Het gaat om de Europa brede privatisering van de drinkwatervoorziening. Wanneer de Commissie dit doorzet zal een belangrijke algemene nutsvoorziening ‘ons water, ons kostbare bezit’ worden omgezet in een speculatieobject, een handelswaar. Met deze speculatie kan het bedrijfsleven vele miljarden verdienen. Het zal een overwinning van de multinationals zijn, een overwinning waar ze vele jaren voor gevochten hebben. De gevolgen voor ons als gebruiker zullen verschrikkelijk zijn. Wat op ons afkomt zal vooral effect hebben op de kwaliteit en de prijs van ‘Ons Water’. Het privatiseren van waterbedrijven is reeds begonnen in Griekenland en Portugal, onder toeziend oog van de Trojka. De waterprijzen in Portugal zijn in een paar jaar tijd met 400% gestegen.

Een aantal maatschappelijke organisaties heeft zeer terecht bij de Europese Commissie tegen deze verplichting geprotesteerd. Het antwoord op hun brief liegt er niet om.
Hierbij een citaat:

The Commission believes that the privatisation of public utilities, including water supply firms, can deliver benefits to the society when carefully made. To this end, privatisation should take place once the appropriate regulatory framework has been prepared to avoid abuses by private monopolies. At the same time, public access to basic goods must be ensured. This is why it is important to find a balance between equal and fair access to public utilities (water, gas, electricity), good quality of services and a financially sustainable supply.

Het kamerlid van Bommel (SP) heeft hierover in oktober 2012 vragen gesteld en heeft op 14 november 2012 antwoord van minister Dijsselbloem (PvdA) gekregen.
De laatste alinea in het antwoord is zeer verontrustend voor ons, omdat de regering aangeeft het eens te zijn met de Commissie, en gewoon een letterlijke vertaling geeft van de brief van de Commissie gericht aan de maatschappelijke organisaties:

Samen met de Commissie is het kabinet van mening dat de privatisering van openbare nutsbedrijven, met inbegrip van bedrijven ten aanzien van de watervoorziening, voordelen kan opleveren voor de gehele samenleving. De privatisering moet plaatsvinden nadat een passend regelgevend kader is opgesteld om misbruik door (particuliere) monopolies te voorkomen. Tegelijkertijd moet toegang tot basisgoederen worden gewaarborgd. Het is zodoende belangrijk om zowel gelijke en eerlijke toegang tot openbare nutsvoorzieningen (zoals water, gas, elektriciteit), als een goede kwaliteit van de dienstverlening en een financieel duurzaam aanbod te waarborgen. Het kabinet heeft vertrouwen dat de Trojka, met daarin ook de Commissie, erop toeziet dat de privatisering van waterbedrijven volledige toegang tot water voor alle burgers garandeert.

6 juli 2021: Men praat echter niet over het bestaan van ‘primair water’. Het water dat Kadaffi in Libië op grote schaal naar boven haalde voor irrigatie van landbouwgrond en drinkwater. Dit was, naast het introduceren van de gouden Dinar, de hoofdreden dat de NATO het land heeft aangevallen, in chaos heeft gebracht en hem heeft laten vermoorden.

Primair Water – een interview met Pal Pauer

The Primary Water Institute – Water Beyond Politics

New Water for a Thirsty World by Michael Salzman – 1960

10 reacties


 1. ·

  Ik ben heel erg benieuwd wat de voordelen voor de consument zullen zijn. Privatisering van openbare bedrijven hebben tot nog toe veel gedoe opgeleverd voor de consument. Onderlinge communicatie laat te wensen over (even lekker flauw doen: De NS en ProRail). Werkzaamheden die soms dubbel of niet of te laat worden uitgevoerd. Tevens werkt men zo kartelvorming in de hand (mag niet, nee, maar gebeurd toch, kijk even naar de Telecombranche). Water is levensbehoefte nummer 1. Dat gooi je niet in een moordende concurrentiestrijd, met alle gevolgen van dien. De levensstandaard in het algemeen is duurder aan het worden. Waterbedrijven privatiseren, gooit de prijzen omhoog, welke de consument moet betalen. Tegen welke prijs? Ik denk dat die prijs voor menigeen te hoog gaat worden.

  Beantwoorden

 2. ·

  Weer een teken aan de wand, dat wij geen eerlijk en verantwoord bestuur hebben en het geld nog steeds aan de rijkste, uit aan het delen zijn en ook zo gek dat er een crisis is. Men deelt het geld wat er is op oneerlijke wijze uit aan de rijken. Daar staat alleen in Nederland al 5.000 miljard euro op de bankrekening. we hebben nog nooit zoveel miljonairs gekend, en gehad. Zet dat, dan geen vraagtekens? Het is schijnbaar nog niet genoeg. Men gaat maar door met het uitkleden van het volk. Het is een grote schande.

  Beantwoorden

 3. ·

  Het is schandalig dat er met ONS water gaat wordt gehandeld, tenminste de plannen daartoe. Waarom moet men alles privatiseren? Het gaat toch prima zo? Iedereen kan bij water, misschien straks niet meer. Zodra er iemand kwaad wil, wat dan? Schande, blijf van ONS aller water af. Er wordt al zoveel afgepakt en ons door de strot geduwd. Waarom moet alles worden gedaan voor geld? Is er ook nog zoiets als genoeg of gemeenschaps-eigendom? Het opperen van zulke snode plannen alleen is al genoeg, zie naar de NS en elektriciteit, heb eens een keer genoeg! En, overheid, ZORG voor uw burgers en buit ze niet uit! Is men vergeten dat de overheid er is voor de burgers en niet andersom? Schandalig, schandalig! Wat kan ik ertegen doen? Waarschijnlijk weer niets, zoals steeds. De voldongen feiten krijg je te horen/zien, en dan is het al gebeurd..SCHANDE! Want denkt u echt dat men beter af is met privé water? Kijk naar Israël en daar de buren met die (bijna) oorlogen om water. Schande, het water is van ons allemaal en niet van een paar. Ik wil graag weten wat ik tegen deze plannen kan doen.

  Beantwoorden

 4. ·

  Zie Groot-Brittannie vanaf jaren 90! Leeggeplunderd?

  Beantwoorden

 5. ·

  Kom op Parlement! En stop privatisering! Stop privatisering van ons water, juist dit is van goede kwaliteit en de basis voor goede hygiëne en uitsluiting van reeds bedwongen ziekten. Het is ook uw eerste levensbehoefte en het mag gewoonweg NIET via slinkse wegen in de achterkamertjes van Brussel besloten worden hoe dit te privatiseren. De macht van het aantal (27 landen die eveneens gedwongen worden) zal onze Grondwet links en rechts inhalen en verworden tot enkel geschreven woorden! Want de macht van de EU is inmiddels zover gekomen dat IK mezelf als Nederlandse burger hiervan afkeer. U allen als Kamerleden kunnen en-masse dit soort ontwikkelingen stoppen, ik kan dat als individuele burger niet. Voor allemaal alhier dit: http://www.right2water.eu is de link om dit burgerinitiatief te ondertekenen en op deze manier de macht van de aantallen ver te overtreffen dan die van de aantallen verantwoordelijke opstellers van dit misselijkmakende zaakje. De macht van de aantallen is in totaal pakweg 500 miljoen mensen.

  Beantwoorden

 6. ·

  Blijf van ons water af. Wie o wie bedenkt dit? Wie heeft hier baat bij? Wat zit er achter? En, heeft er nog iemand een lange termijn visie, in plaats van die korte termijn, op snel geld verdienen gerichte visie? Je krijgt maar 1 keer betaald en met een consessie vaker maar waar gespeculeerd wordt, wordt de prijs hoger. En wie betaald de rekening? Juist, het volk. Voor wie moet de 2e kamer opkomen? Voor het NL volk toch? En de Duitse kamer? Voor het Duitse volk toch? Niet voor de EC/EU en niet voor multinationals. Inmiddels krijg ik het idee dat de EU en EC alleen nog opkomt voor multinationals en niet voor de burger….. de gewone burger heeft immers geen lobbyist bij de EU. Water in Europa van alle Europeanen, in Nederland van alle Nederlanders, niet van een paar mensen en zeker niet van de EU/EC. Verkwansel niet ons water voor een paar grijpstuivers. Een maal in handen van een ander, is er nauwelijks een weg terug. Een specifieke bron – Bar le Duc bijv. – verkopen of er een consessie op geven is geen probleem, MITS wij als Nederland zelf een eigen naast watersysteem hebben, beheerd door onze overheid die wij daarvoor aangesteld hebben en die er op toeziet dat het water a. gezond, b. betaalbaar (geen winstoogmerk) en c. voor ieder toegankelijk is. We hebben een goed systeem, nu is in NL water voor iedereen toegankelijk voor een betaalbare prijs. Commercialiseer het en je hebt nog steeds dezelfde kosten voor zuivering en winning maar dan vermeerderd met de hoge lonen van de bestuurders van het commerc. bedrijf, de hoge kosten voor reclame (echt niet nodig bij een 1e levensbehoefte als water, tenzij je het commercialiseert), de banken en de aandeelhouders die er aan willen verdienen. Het is ook DE BRON VOOR MACHT: wie eigenaar is van een waterbron, kan met slechte intentie vervelende acties uithalen, zoals chantage: geen of te weinig water leveren, tenzij… Begin er niet aan. Wij – de Nederlanders- zien er het nut niet van in. NL regering, kamer, doe waarvoor je bent opgericht, waarvoor je bestaat: handel voor het belang van de Nederlanders, weest tot nut van de Nederlanders en houdt zelf de nutsvoorziening water in eigen hand, via de waterschappen. Dat systeem werkt. Privatisering van nutsgoederen werkt niet.

  Beantwoorden

 7. ·

  Zoet water is het goud van de toekomst. Zoet water zal steeds schaarser worden. De pvda is neo-liberaler als ooit tevoren en heeft de VVD rechts ingehaald. Nooit, maar dan ook nooit mag de zoetwatervoorziening in handen vallen van commerciële bedrijven. Ik gooi al mijn democratische principes overboord als dat gebeurt en zal mijn stem op een andere manier dan gebruikelijk laten horen.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.