Lock Step

herziening

8 juli 2021: This secret document (Memorandum) by Neil Ferguson of London’s Imperial College of Medicine – Memorandum van Niel Ferguson over de permanente UK lockdown – was sent to Nick Clegg (Facebook), Jack Dorsey (Twitter), Susan Wojcicki (YouTube) and Sundar Pichai (Google/Alphabet) among others and calls for permanent medical martial law, complete censorship of all pandemic truth, deployment of the army on the streets, the constant release of new variants of ‘Covid-19’ and discusses how to force everyone to be vaccinated.

Observation of magnetic domains in graphene magnetized by controlling temperature, strain and magnetic field

Interfacing Graphene-Based Materials With Neural Cells

27 oktober 2020: Tien jaar geleden heeft de rijke en machtige Rockefeller Foundation een scenario doorgespeeld en mooi beschreven waarin een pandemie leidt tot autocratische regeringsvormen met totale bewaking en controle van de burgers.

Scenario Lockstep

Een wereld met strengere top-down overheidscontrole en meer autoritair leiderschap, met een beperkte innovatie en groeiende inperking van burgerrechten.

In 2012 sloeg de pandemie waar de wereld al jaren op anticipeerde eindelijk toe. In tegenstelling tot de H1N1 uit 2009, was deze nieuwe griepstam – afkomstig van wilde ganzen – extreem virulent en dodelijk. Zelfs de landen die het best op pandemieën waren voorbereid, raakten snel overweldigd toen het virus de wereld rond ging, bijna 20 procent van de wereldbevolking besmette en in slechts zeven maanden 8 miljoen mensen om het leven bracht, waarvan de meeste gezonde jongvolwassenen. De pandemie had ook een dodelijk effect op economieën: de internationale mobiliteit van zowel mensen als goederen kwam krakend tot stilstand, verzwakte industrieën zoals toerisme en het doorbrak de wereldwijde toeleveringsketens. Zelfs plaatselijk; normaal drukke winkels en kantoorgebouwen stonden maandenlang leeg, verstoken van zowel werknemers als klanten.

TheRockefeller Foundation: National Covid-19 – Testing & Tracing Action Plan – Time to Redouble Our Efforts on Covid-19 Testing

Resetting the Future of Work Agenda: Disruption and Renewal in a Post-COVID World

Kennisgeving van aansprakelijkheid, tevens strafbaarstelling

Aan Mark Rutte in persoon, geboren te Den Haag op 14 februari 1967, alsmede in uw hoedanigheid van minister van Algemene Zaken.
Het is onacceptabel wat er in ons land gebeurt onder het voorwendsel van COVID-19. Via deze weg en op basis van onderstaande onderbouwing stel ik u hierbij persoonlijk en ambtelijk aansprakelijk voor het door u leiding geven aan en uw betrokkenheid bij meervoudige misdaden tegen de menselijkheid.

De geplande oneigenlijke uitlevering van ons land aan een vreemde heerschappij gedurende decennia (zeker 50 jaar) zijn macht en de beslissingsbevoegdheid op alle terreinen binnen onze parlementaire democratische natiestaat, heimelijk en ondemocratisch – zonder enige parlementaire verantwoording, noch middels genuanceerde informatie aan ons volk, waaraan u en uw collega volksvertegenwoordigers dienstbaar dienen te zijn – overgedragen aan vreemde heerschappij zoals de Europese Unie, de Verenigde Naties, de WHO, het World Economic Forum, het IMF en de Wereldbank. U voert hiermee feitelijk de opdrachten en orders uit van deze instellingen onder de uiteindelijke leiding van Klaus Schwab.

>>> Kennisgeving van aansprakelijkheid, tevens strafbaarstelling <<<

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *