Duale WGA Systeem

duale
foto: mystic mabel

Vraag aan het CDA, PvdA, de SP en de VVD (kamerlid Omtzigt, kamerlid Vermeij, kamerlid Ulenbelt en kamerlid Huizing)
Ik zie nu maatschappijen de tarieven voor de WGA-ERD verhogen en daarmee boven de tarieven van het UWV uitkomen. Hierdoor zullen meer bedrijven terugkeren naar het UWV, danwel niet meer “uitstappen”. De kans is erg groot dat daardoor de overheid extra kosten krijgt a.g.v. de toegenome schadelast na 2 ziektejaren. M.i. blijkt hieruit dat het duale systeem niet werkt. Pas als er echte marktwerking komt, ontstaat er druk op de re├»ntegratie van medewekers die arbeidsongeschikt raken tot maximaal 80% of tussen de 80 en 100% maar dan niet duurzaam. Het zou ook sociaal zijn om iets te regelen voor de 35-minners die het nu maar moeten uitzoeken. Nu dreigt dit alles weer terug naar de overheid te komen en met de op hande zijnde bezuinigingen zou dit goed passen door het helemaal te privatiseren. Dan betaald de vervuiler en stelt hoge eisen aan de werkgever ten aanzien van re├»ntegratie. Een bezuiniging op het ambtelijek UWV is dan ook gelijk een goede optie. Dus waarom gaan we niet helemaal over naar de privatisering van de WGA en leggen we daar niet gelijk iets neer voor de 35-minners? Ben benieuwd naar de standpunten en wat er gaat gebeuren in Den Haag over dit dossier.

Antwoord van de SP (10/3, kamerlid Ulenbelt)
Het hybride systeem is niet goed. Dat verzekeraars de premie nu verhogen verbaast mij niet. Eerst met lage premies uit het collectieve lokken en dan de kosten met hogere premies compenseren. De private WGA is ook maar voor 10 jaar. Laat alles maar bij de overheid. En voor 35-min moet zeker wat geregeld worden.

Antwoord van het CDA (11/3, kamerlid Omtzigt)
Indien de WGA nu compleet geprivatiseerd wordt, leidt dat tot een onmiddellijke last omdat alle bestaande uitkeringen gefinancierd zouden moeten worden. Dat is zeker in deze zeer moelijke economische tijden, een opgave die we niet kunnen nemen. Verder leid ik uit deze prijsverhoging niet onmiddellijk af dat het beter is om dan maar allemaal een privaat contract af te sluiten. Dus de redenering: privaat is duurder dan publiek, dus we moeten allemaal privaat, is volgens mij geen heel erg logische. Wat het UWV betreft: als er nu een overheidsdienst is, waarop fors bezuinigd is, ook in de omvang van het personeel, dan is dat het UWV wel. Sinds 2003 is het aantal persoonsleden afgenomen van 28.000 naar minder dan 20.000.

Geen antwoord van de PvdA (10/6, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (10/6, kamerlid Huizing)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *