Coma Zuipen en Sporten

coma
foto: Schep_B

Vraag aan het CDA, D66 en de VVD (kamerlid Joldersma, kamerlid Dijkstra en kamerlid Mulder)
Als coma zuipers wellicht in de toekomst zelf de rekening van het ziekenhuis moeten betalen, hoe zit het dan met alle weekend sporters die bij de EHBO belanden? Moet ik als belastingbetaler opdraaien voor de kosten van alle gewonde sporters? Is sporten net als coma zuipen niet een eigen keuze?

Antwoord van het CDA (22/3, kamerlid Joldersma)
Het CDA vindt het geen goed idee om jonge comazuipers zelf hun rekening te laten betalen. We vinden het wel goed dat mensen met de consequenties van hun ongezond gedrag worden geconfronteerd, maar dat kan ook op andere manieren. Ook wij storen ons aan mensen die de risico’s van hun ongezond gedrag op de overheid afwentelen. U heeft helemaal gelijk dat als je de discussie gaat voeren over comazuipers die eigen rekeningen moeten betalen, dat je die discussie dan breder moet gaan voeren. Op zich gaan we als CDA die discussie ook niet uit de weg. Het is wel een ingewikkelde discussie, want waar leg je de grens? Soms zie je van risicovol gedrag direct de gevolgen, maar soms pas over een aantal jaren en soms weet je niet of de gevolgen helemaal zijn toe te rekenen aan het eerdere risicovol gedrag. Kortom, we zijn het met de vraagsteller eens dat je de discussie dan breder moet trekken en we vinden dat je die dan ook heel zorgvuldig moet voeren.

Antwoord van de VVD (27/3, kamerlid Mulder)
Ons verzekeringssysteem voor de zorg is gebaseerd op solidariteit. Gezonde mensen betalen voor niet gezonde mensen. Iedereen heeft wel eens een keer wat en daarmee betalen we voor elkaar. Acute zorg valt onder de verzekerde zorg en wij vinden daarom niet dat bijvoorbeeld comazuipende jongeren extra moeten betalen voor die zorg. Bovendien schuilt hierbij het gevaar van een glijdende schaal. Wanneer moet men extra betalen? Dat lijkt lastig af te bakenen. Moet men bij het breken van een been tijdens het voetballen extra betalen? Hoeveel glazen alcohol mag iemand drinken? Valt te veel eten er ook onder?

Geen antwoord van D66 (11/6, kamerlid Dijkstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *