Nieuwe Drank- en Horecawet

nieuwe
foto: Melis82

Vraag aan de CU, D66, de PvdD en de SP (kamerlid Voordewind, kamerlid Dijkstra, kamerlid Thieme en kamerlid Kooiman)
Wat is de juiste leeftijd momenteel waarop een jeugdige licht alcoholische drank mag kopen? Ik zie in winkels al dat de leeftijdsgrens die wordt gehanteerd is opgetrokken naar 20 jaar. Is dit al wettelijk geregeld?

Antwoord van de SP (3/8, kamerlid Kooiman)
Bedankt voor uw vraag. De Drank en Horecawet is net voor het zomerreces behandeld in de Tweede Kamer. In deze wet is (helaas) afgesproken dat de leeftijd waarop er alcohol verkocht mag worden 16 jaar is. Daar is de SP het niet mee eens. Belangrijk is dat het toezicht en de handhaving op verkoop van alcohol veel beter en strenger moet. Er wordt nu nauwelijks gehandhaafd op verstrekken van alcohol. 84 Procent van de alcohol die jongeren onder de 16 jaar drinken komt uit de supermarkt. Ook willen wij dat de alcoholindustrie zelf een deel moet betalen aan de handhaving en het toezicht op de alcoholverkoop aan jongeren. Nu krijgen gemeenten veels te weinig geld om het toezicht en de handhandhaving goed te organiseren. Ook vind ik dat we onze ogen niet meer kunnen sluiten voor de enorme schadelijke (gezondheids)effecten van alcohol drinken op jonge leeftijd. Zoals leerachterstanden, verslavingsgevoeligheid, vertraging in botontwikkeling en seksualiteit, blijvende hersenschade. Jongeren die drinken hebben meer ongelukken en zijn agressiever dan jongeren die niet drinken. Daarom willen wij graag de alcoholleeftijd verhogen naar 18 jaar. Verhogen van de wettelijke leeftijd verhoogt ook de leeftijd waarop jongeren hun eerste alcoholconsumptie nemen. Vanuit gezondheidsoogpunt is dat wenselijk. Ik hoop dat ik hierbij een antwoord heb kunnen geven op uw vraag.

Antwoord van de CU (25/8, kamerlid Voordewind)
Het is strafbaar om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar. Voor sterk alcoholische drank ligt de grens bij 18 jaar. De ChristenUnie is van mening dat de leeftijdsgrens ook voor licht alcoholische dranken opgetrokken moet worden van 16 jaar naar 18 jaar. Het optrekken van de leeftijdsgrens levert enorme gezondheidswinst op, aldus het Trimbos Instituut, de Universiteit van Utrecht en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook de Europese Commissie pleit voor één leeftijdsgrens van 18 jaar. Inmiddels hanteren zeventien van de zevenentwintig EU-landen een leeftijdsgrens van 18 jaar. Verder is het onderscheid tussen sterke en zwakke alcoholische dranken nauwelijks meer relevant; zelfs kinderen onder de 16 gebruiken reeds al of niet zelfgemixte sterke drank. De VNG én de vier grote steden (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag) pleiten ook voor de grens van 18 jaar. Sommigen blijven de ophoging van de leeftijdsgrens blokkeren met het argument dat eerst maar eens de handhaving op de 16 jaargrens op orde moet zijn. Het klopt dat de huidige campagne, het tonen van je legitimatie tot 20 jaar bij de aankoop van alcohol, veel te weinig effect heeft. Echter, het controleren van een leeftijdsgrens van 16 jaar is niet wezenlijk anders dan het controleren van een leeftijdsgrens van 18 jaar. En het spreekt vanzelf dat controle van één leeftijdsgrens gemakkelijker is dan het controleren van twee leeftijdsgrenzen. Een belangrijk winstpunt voor de invoering van één grens van 18 jaar is dat niet alleen de formele verstrekkingsleeftijd wordt opgehoogd, ook de norm in de samenleving met betrekking tot de startleeftijd van alcohol verschuift in de richting van 18 jaar. Jongeren van 14 en 15 hebben nu het idee dat ze binnenkort (als ze 16 worden) alcohol kunnen kopen. Als de grens naar 18 verschuift is het drinken op een leeftijd van 14 en 15 veel minder vanzelfsprekend. Ook ouders kunnen gemakkelijker alcoholgebruik van hun kinderen verbieden als de wettelijke verkoopnorm 18 jaar wordt. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en wensen u veel sterkte toe.

Antwoord van D66 (2/9, kamerlid Dijkstra)
Nu is het verkopen van licht alcoholische drank aan jongeren onder de 16 jaar strafbaar. En dat blijft zo. Toch wordt die regel veelvuldig overtreden. De leeftijdsgrens van 16 jaar wordt in de praktijk dus onvoldoende gehandhaafd, zowel in de kroeg als in de supermarkt. D66 vindt daarom dat het handhaven van de Drank- en horecawet veel beter geregeld moet worden. Het heeft niet zoveel zin om de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar te verhogen, als je op voorhand al weet dat de nieuwe regels toch niet nageleefd worden.

Geen antwoord van de PvdD (1/11, kamerlid Thieme)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


  1. ·

    Licht alcoholische dranken (tot 15% alcohol) mogen gedronken worden door jeugdigen vanaf 16 jaar. Sterk alcoholische dranken (vanaf 15% alcohol) mogen gedronken worden vanaf 18 jaar. De supermarkten hebben gezamenlijk afgesproken om een leeftijdgrens van 20 jaar te hanteren bij de legitimatie. De caissières controleren op deze manier ook de leeftijd van jongeren, die er ouder uitzien dan hun leeftijd.

    Beantwoorden

  2. ·

    De nieuwe leeftijdgrens voor zwak alchoholische dranken gaat van 16 naar 18. Wanneer gaat dat in? Is dat voor mensen die geboren zijn vanaf 1 januari 1997? Is dat vanaf wanneer de wet ingaat, of is dat voor alle mensen die op dat moment nog geen 18 zijn?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *