Fragmenten Gewelddadige Programmas

fragmenten
foto: nextcolor

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (kamerlid Haverkamp, kamerlid van der Ham, kamerlid van Dam en kamerlid van Miltenburg)
Waarom moeten er van programma’s zoals CSI, House etc op de vroege avond (voor 20.00) fragmenten te zien zijn met lijken, schietpartijen e.d. als je gezellig met je jonge kinderen naar een familie programma zit te kijken?

Antwoord van het CDA (27/9, kamerlid Haverkamp)
Vanuit de CDA-fractie zijn we tegenstander van het feit dat tijdens het kijken naar familieprogramma’s dit soort fragmenten “voorbij” komen. We ondersteunen daarom de afspraken die er zijn gemaakt in het kader van Kijkwijzer. Als u naar de internetpagina van Kijkwijzer gaat zult u zien dat CSI niet geschikt wordt gevonden voor kinderen onder de 12 jaar en daarom niet voor 20:00 uur uitgezonden mag worden. Dit uitzendverbod geldt ook voor de fragmenten van dit programma, als daarin scènes zitten die ongeschikt zijn voor kinderen onder de 12. U kunt dus een klacht indienen wanneer men zich niet aan de afspraken houdt.

Antwoord van D66 (1/11, kamerlid van der Ham)
Het Commissariaat van de Media (CvdM) houdt zich bezig met richtlijnen en regelgeving met betrekking tot wat omroepen (zowel de publieke als commerciële omroepen) mogen uitzenden en hoe dit gebeurt. Het is dus niet aan politieke partijen om dat te bepalen. Voor het uitzenden van gewelddadige fragmenten zijn op dit moment geen richtlijnen opgesteld door het Commissariaat. Er is op dit moment wel een werkgroep binnen het CvdM bezig om te kijken of dit noodzakelijk is en of richtlijnen hieromtrent haalbaar zijn.

Antwoord van de VVD (2/11, kamerlid van Miltenburg)
Hartelijk dank voor uw vraag aan de VVD over het uitzenden van fragmenten van gewelddadige programma’s voor 20 uur ’s avonds. De politiek regelt dit echter niet; de regulering hiervan is vastgelegd in de Kijkwijzer. De Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders voor mogelijke schadelijke elementen voor kinderen, door middel van een leeftijdsaanduiding en pictogrammen die de reden van het advies aanduiden, zoals geweld, seks en grof taalgebruik. Het NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media) is verantwoordelijk voor de coördinatie van Kijkwijzer, en te benaderen wanneer u een klacht heeft. Wanneer de Klachtencommissie van het Nicam tot de conclusie komt dat de regels van de Kijkwijzer niet correct zijn toegepast, dan kan de Klachtencommissie overgaan tot het opleggen van één of meerdere sancties. Via de website www.kijkwijzer.nl kunt u onder het kopje Klachten uw klacht indienen.

Geen antwoord van de PvdA (25/12, kamerlid van Dam)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *