Fusie Humanitas en Woonbron

fusie
Vraag aan 50Plus, het CDA, D66 en de VVD (23 december 2017, kamerlid Krol, kamerlid Ronnes, kamerlid van Eijs en kamerlid Koerhuis)
Uit alle mededelingen in de pers, kamerstukken etc. blijkt dat de fusie tussen Humanitas en Woonbron een feit is. Ook uit de mededelingen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) blijkt dit het geval. Wij (Bewonerscommissie de Reigers te Rotterdam) hebben gisteren van Humanitas gehoord, dat er nog een andere partij betrokken is bij de fusie, t.w. Syntras Achmea. Wij kunnen hierover niets terug kunnen vinden in alle correspondentie. Alle bewoners gaan er nu vanuit dat alle woningen overgaan naar de fuserende corporatie t.w. Woonbron. Nu dit echter niet het geval blijkt te zijn vragen wij ons af of u en WSW hiervan op de hoogte waren? Wij als huurder gaan nu over naar een particuliere verhuurder, terwijl wij als bewoners liever bij een woningcorporatie aangesloten willen blijven, omdat dit voor de bewoners een beter gevoel geeft. De bewoners hebben tenslotte 3 jaar geleden gekozen voor een organisatie die staat voor levensbestendig wonen met alle voorzieningen die hierbij horen. Wij zijn bang dat dit verloren zal gaan als de woningen in handen komt van een particuliere onderneming.

Antwoord van D66 (11/1/18, kamerlid van Eijs)
Bedankt voor uw vraag. Ik begrijp dat het vervelend is dat Humanitas (SSH) niet meer zelfstandig levensvatbaar was. De bewoners kunnen nu, buiten hun schuld om, niet meer van SSH huren. Ik begrijp uit de vraag dat u als bewoner daar heel bewust voor heeft gekozen. Als Kamerlid ben ik eind november geïnformeerd over de fusie tussen SSH en Woonbron via deze brief: ‘Kamerbrief oplossing financiële problemen Stichting Humanitas Huisvesting‘. Daarin kan ik niks terugvinden over een eventuele betrokkenheid van Syntrus Achmea. Voor zover ik weet neemt Woonbron de woningen van SSH over, en gaat het beheer van deze woningen dus van de ene corporatie over op de andere corporatie.
Het is evenwel mogelijk dat Woonbron er voor kiest woningen te verkopen aan een commerciële partij. Als dat gebeurt dan verandert er in principe niets aan de huurcontracten. De huurders hebben een goede wettelijke bescherming. Als een woning een sociale huurwoning is dan zijn de bewoners bijvoorbeeld beschermd tegen te hoge huurverhogingen. De gemeente maakt elk jaar afspraken met Woonbron over het beleid van de corporatie. Daarin worden ook afspraken gemaakt over het verkopen van woningen. Als Tweede Kamerlid ga ik niet over individuele casussen. Mocht het dus inderdaad zo zijn dat woningen worden verkocht aan Syntrus, dan kunnen bewoners zich het beste wenden tot onze gemeenteraadsfractie. Ik breng hen daar dan graag mee in contact.

Geen antwoord van 50Plus (23/3/18, kamerlid Krol)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van het CDA (23/3/18, kamerlid Ronnes)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (23/3/18, kamerlid Koerhuis)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Bedankt voor uw reactie.
    De woningen waren al eigendom van Syntrus Achmea en Humanitas is de huurder van de 2 woontorens. Humanitas had een contract voor 20 jaar afgesloten met Syntrus Achmea. Door de financiële perikelen wordt dit huurcontract afgekocht door Humanitas. Met middelen van WSW? Graag zouden wij in contact treden met de gemeenteraadsfractie.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *