Gebruikskosten AED

gebruikskosten

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (19 november 2014, kamerlid Bruins Slot, kamerlid Dijkstra, kamerlid Bouwmeester en kamerlid van Wijngaarden)
Elk jaar krijgen zo’n 15 duizend mensen in Nederland een hartstilstand. Om die reden is het aanwezig/beschikbaar zijn van ‘Automatisch Externe Defibrillator‘ (AED) apparatuur erg gestimuleerd. Waar onvoldoende aandacht voor is geweest zijn de gebruikskosten als zo’n AED is ingezet voor een patiënt. Na gebruik moet de AED worden uitgelezen en worden gereset, voorzien van nieuwe pleisters ect., gemiddeld kost dat € 150. Bij navraag bij verschillende ziektekosten verzekeringen blijkt dat dit niet in het basis pakket zit en ook niet is opgenomen bij de aanvullende verzekeringen. Het komt erop neer dat de eigenaar van de AED voor de gebruikskosten opdraait. Voorbeeld: Een bedrijf schaft voor zijn personeel een AED aan en meldt deze keurig op de site beschikbare AED. Voor de deur zakt iemand in elkaar en wordt geholpen door een EHBOer. Die vraagt of hij de AED mag gebruiken. De patiënt wordt gered, maar het bedrijf zit met de kosten en kan deze nergens verhalen. Hierdoor kan er terughoudendheid ontstaan bij bedrijven en verenigingen om de AED beschikbaar te stellen. Mijn voorstel is om dit op te laten nemen in het basispakket van de ziektekosten verzekering.

Antwoord van de VVD (20/1/15, kamerlid van Wijngaarden)
Dank voor uw bericht. Ik ben het met u eens dat er moet worden gekeken naar een manier om het aanschaffen van AED’s door ondernemers te stimuleren zonder dat wij ondernemers hiermee tot overlast zijn. Het is lastig om hier vanuit de politiek een oplossing voor te vinden omdat de Tweede Kamer geen zeggenschap heeft over de invulling van aanvullende verzekeringspakketen van zorgverzekeraars. Wel ben ik van mening dat ondernemers niet zullen twijfelen om gebruik te maken van hun AED indien dat nodig is. Ook niet indien de kosten voor hun eigen rekening komen.

Antwoord van het CDA (2/2/15, kamerlid Bruins Slot)
Hartelijk dank voor uw vraag. Dit is een duidelijk voorbeeld van een probleem dat vrijwel iedereen zal erkennen, maar waar vooralsnog vanwege bureaucratische redeneringen geen oplossing mogelijk lijkt te zijn. Het CDA vindt het belangrijk, dat AED’s ruim beschikbaar zijn, omdat dit mensenlevens kan redden. De Tweede Kamer heeft eerder van de stichting Twente Hart Safe een brief gekregen, waarbij zij dezelfde problematiek aankaart. Toen heeft onder meer het CDA aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een reactie op de gesignaleerde problematiek gevraagd. Minister Schippers heeft eind 2013 hierop gereageerd. Strekking van het antwoord van de minister was dat de kosten van onderhoud aan de vrije markt is en dat die niet binnen de invloedssfeer van de minister liggen. De minister geeft aan dat de beschikbaarheid van AED’s in de openbare ruimte moet worden gezien als collectieve preventie, en daardoor niet onder de dekking van de zorgverzekeringswet valt. Ik was niet tevreden met deze reactie van minister Schippers. Daarom heb ik tijdens een debat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de knelpunten rondom het gebruik van AED’s nogmaals aangekaart. De minister heeft toen het volgende gezegd: ‘Onderhoud en vervanging van Automatische Externe Defibrillatoren zit niet in het basispakket zegt het College voor Zorgverzekeringen. Het is een vorm van lekenhulpverlening, net zoals bijvoorbeeld EHBO-dozen, die ook niet in het basispakket zitten. Sommige verzekeraars vergoeden AED’s wel. Ik ben zeker bereid om hierover in gesprek te gaan met de verzekeraars, om te bezien wat er mogelijk is en hoe we dit zouden kunnen regelen. Ik wil in eerste instantie vermijden dat ik meteen het basispakket ga uitbreiden, maar ik wil wel bekijken hoe we dit praktisch kunnen oplossen.’ De minister heeft dus toegezegd, dat zij naar een praktische oplossing gaat kijken. Zij heeft nog geen reactie aan de Tweede Kamer gegeven wat daaruit is gekomen. Ik zal de minister vragen om met een reactie op haar toezegging te komen.

Geen antwoord van D66 (19/2/15, kamerlid Dijkstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (19/2/15, kamerlid Bouwmeester)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


  1. ·

    Het zijn niet alleen ondernemers maar ook verenigingen die voor deze kosten bij gebruik moeten opdraaien. Gelet op het feit dat de meeste verenigingen ook de broekriem moeten aanhalen om de begrotingen sluitend te krijgen, ben ik van mening dat dit wel degelijk een punt van aandacht is, om bij het gebruik van een AED de kosten hiervan declarabel te maken in de basis ziektekostenverzekering. Hiermee voorkom je terughoudenheid indien elke seconde telt. Een duidelijk standpunt van de politiek is hierbij zeker nodig. Met vriendelijke groet, Romke van der Beek

    Beantwoorden

  2. ·

    Geachte mevr Bruins Slot, Hartelijk dank voor uw uitgebreide toelichting. Ik en samen met mij, mijn mede cursisten van het Rode kruis (EHBO training) afdeling Dordrecht stellen uw standpunt zeer op prijs. Wij hopen dat u succesvol zult zijn en de minister ervan kunt overtuigen dat een AED iets anders is dan een doos pleisters. Denk ook even aan de hulpverlener die na gebruik van de AED deze moet teruggeven aan de eigenaar. Deze hulpverlener weet, vanuit zijn opleiding, dat er bij gebruik van zo’n AED kosten zijn die nu niet verhaald kunnen worden. Dit kan nu terughoudendheid kunnen opleveren op het moment dat elke seconde telt. Dit is nu juist wat we proberen te voorkomen. In mijn opinie kan dit heel simpel worden opgelost als bij gebruik van de AED door het ambulance personeel een standaard verklaring wordt afgegeven, die de eigenaar van de AED, indien hij dat wenst, samen met de rekening van het resetten van de AED naar de verzekeringsmaatschappij van het slachtoffer kan sturen. Nogmaals dank voor uw inzet, Ik heb uw standpunt binnen onze afdeling van het Rode Kruis besproken en dit is met groot enthousiasme ontvangen. Het laat voor duidelijk zien waar het CDA voor staat. Met vriendelijke groet, Romke van der Beek

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *