Gladheidbestrijding door Gemeente

gladheidbestrijding
foto: J.J. Bakker

Vraag aan het CDA, D66, GL en de PVV (kamerlid Koopmans, kamerlid Koser Kaya, kamerlid Grashoff en kamerlid Elissen)
Ik woon in Brouwershaven (Zeeland) dat valt onder de gemeente Zierikzee. In Zierikzee strooien ze wel en de buiten gemeentes niet. De wegen zijn net ijsbanen in Brouwershaven met gevolg veel glijpartijen. Is het niet zo dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor de veiligheid van de inwoners van het gehele gemeentelijke gebied. Dus niet alleen de plaatselijke gemeente maar ook de andere gemeentes en wat er bij hoort. De hoofdwegen worden zelfs niet gestrooid. De andere gemeentes doen alle doorgaande hoofdwegen in Nederland. Is de gemeente Brouwershaven aansprakelijk voor bijvoorbeeld botbreuken, schade aan auto’s, fietsen en dergelijke zaken?

Antwoord van het CDA (23/2, kamerlid Koopmans)
Gladheidsbestrijding is een zaak van de gemeente voor wat betreft de openbare wegen van de gemeente. De provincie is verantwoordelijk voor de provinciale wegen, en het Rijk voor de Rijkswegen. Het beleid voor Zierikzee, in het bijzonder Brouwershaven, wordt dus door de gemeenteraad vastgesteld. De gevolgen van het niet strooien lijken mij een zaak voor de Burgerlijke Rechter bij specifieke ongevallen of schade. Burgers zelf hebben natuurlijk ook zelf een taak om op te letten en schade te voorkomen.

Antwoord van de PVV (17/4, kamerlid Elissen)
De gemeente is aansprakelijk (op grond van artikel 6:162 BW). Door het creĆ«ren van een gevaarzettende situatie, een situatie waarin de burger gevaar loopt door het nalaten van strooien door de gemeente, heeft de gemeente namelijk een onrechtmatige overheidsdaad gepleegd. Als burger kunt u schadevergoeding eisen bij de burgerlijke rechter. Bij de burgerlijke rechter, omdat het nalaten van strooien een ‘feitelijke handeling’ is. U kunt hier letselschade (botbreuken ed) eisen, vermogensschade (schade aan auto’s en fietsen ed) en schade met betrekking tot ander nadeel (immateriĆ«le schade). Ook toekomstschade valt onder de schadeposten, bijvoorbeeld een deel gemist inkomen omdat u met een botbreuk thuis moest zitten of de kosten van verpleging. De rechter zal toetsen aan vier criteria bij het beoordelen van de claim:

  • de mate van waarschijnlijkheid dat het ongeval zou intreden;
  • bezwaarlijkheid voor de gemeente om te strooien;
  • mate van voorzichtigheid die u als burger in acht had moeten nemen;
  • ernst van de gebeurtenis en omvang van de schade.

Geen antwoord van D66 (10/5, kamerlid Koser Kaya)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van GL (10/5, kamerlid Grashoff)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *