Goud Voorraad van Nederland

goud

Vraag aan 50Plus, de PvdA, de SP en de VVD (25 september 2012, kamerlid Krol, kamerlid Plasterk, kamerlid Merkies en kamerlid Harbers)
Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is 90% van onze goud reserve overgebracht naar het buitenland, waaronder de USA, Canada en Groot-Britannië. Daar ligt ongeveer 600 ton goud. Is er niemand die controleert of het goud er nog ligt? Is het aan te raden om deze voorraad naar Nederland terug te halen? De Amerikaanse overheid zou zo maar het Nederlandse goud in beslag kunnen nemen, indien het vertrouwen in de dollar wegvalt. Kunnen we een gedeelte van de voorraad verzilveren (de huidige prijs van goud is: 43.864 euro per kg) om de bezuinigingen en de vele verhogingen van de lasten van de burgers te bekostigen? Er wordt bijna niet over gesproken, terwijl de totale waarde ongeveer 27 miljard is (64 ton in Nederland en 600 ton in het buitenland).

Geen antwoord van 50Plus (25/12/12, kamerlid Krol)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (25/12/12, kamerlid Plasterk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (25/12/12, kamerlid Merkies)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (25/12/12, kamerlid Harbers)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Nederlandse goud is weg

Nederland staat nog net in de top 10 van landen met de grootste goudvoorraden volgens Demonocracy. Volgens Hedgefondsmanager William Kaye, ooit werkzaam bij de bank Goldman Sachs, is al het goud dat de overheden van onder andere Duitsland en Nederland in de VS hebben opgeslagen definitief verdwenen. Hij geeft aan: ‘Dat goud bestaat niet meer. Ik bezit het inmiddels, net als de Peoples Bank of China, de Reserve Bank of India en de Centrale Bank van de Russische Federatie. Maar niet de mensen in Duitsland (en Nederland).’ Ons goud is volgens hem in Hong Kong omgesmolten.

Kamervragen CDA en SP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *