Homeopathisch Geneesmiddel

homeopathisch
Vraag aan 50Plus, D66, GL en de VVD (24 januari 2018, kamerlid Sazias, kamerlid Dijkstra, kamerlid Ellemeet en kamerlid de Vries)
Al sinds jaar en dag gebruik ik, naast reguliere (chemische) geneesmiddelen, de homeopathische geneesmiddelen, waarbij ik veel baat heb. Op de website van AH trof ik de navolgende tekst: ‘Dit is een homeopathisch geneesmiddel. De wetgeving voor deze middelen is per 1 september 2012 aangepast. Als gevolg hiervan mogen we niet meer vermelden waar dit middel voor bedoeld is’.
Hoe is het mogelijk, al sinds 2012, (excuses dat ik wat traag reageer) dat er op een homeopathisch geneesmiddel niet meer mag staan waar het toe dient. Het is toch te gek voor woorden dat iemand zo’n maatregel heeft kunnen bedenken. En het lijkt mij uiterst onverstandig om iets te koop aan te moeten bieden waarvan je niet weet waar het voor bestemd is. Als het de bedoeling is om de homeopathie de nek om te draaien is dat enerzijds niet erg kies en anderzijds spek je hiermee de toch al discutabele markt van de farmacie. Dit tart iedere vorm van vrije marktwerking. Tegelijk begrijp ik niet hoe de Tweede Kamer met een dergelijke wetgeving akkoord heeft kunnen gaan. Een gezonde bijwerking van homeopathische geneesmiddelen is dat ze minder kostbaar zijn en daarmee mijns inziens de zorgkosten verlagen. Ik ben wel erg benieuwd naar uw reactie en hoop dat u de wijsheid hebt deze onbegrijpelijke maatregel van ongelijkheid te herstellen.

Geen antwoord van 50Plus (24/4/18, kamerlid Sazias)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (24/4/18, kamerlid Dijkstra)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van GL (24/4/18, kamerlid Ellemeet)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (24/4/18, kamerlid de Vries)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *