Huisvuil Ophalen

huisvuil
Vraag aan 50Plus, GL en de PvdA (11 juli 2017, kamerlid Krol, kamerlid Özütok en kamerlid Asscher)
Kan er bij de behandeling van klachten door de Nationale Ombudsman, betreffende het ophalen van huisvuil door de gemeente Uitgeest, een wat grotere zorgvuldigheid worden betracht? De ombudsman pleegde telefonisch overleg met een gemeentelijke functionaris en nam zonder meer het gemeentelijke standpunt over zonder op de hoogte te zijn van de situatie ter plaatse. Op mijn verzoek aan de gemeente om een afvalcontainer te plaatsen werd afwijzend beschikt en dientengevolge zijn ouderen en mindervaliden, die woonachtig zijn in ons appartementengebouw, genoodzaakt hun huishoudelijk afval weg te brengen naar een op grote afstand gelegen afvalcontainer. Het een en ander is in strijd met het streven van de centrale overheid om ouderen langer in hun eigen woonomgeving te laten verblijven. In de milieuwet art.10 is vastgelegd dat het huisvuil opgehaald dient te worden.
10.21.1: ‘De gemeenteraad en burgemeester en wethouders dragen, al dan niet in samenwerking met de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van andere gemeenten, ervoor zorg dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan.’
Op mijn herhaaldelijk verzoek aan de Ombudsman kwam er geen onderzoek tot stand en werd er ook geen poging tot bemiddeling ondernomen. Al met al een teleurstellende ervaring.

Geen antwoord van 50Plus (11/10/17, kamerlid Krol)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van GL (11/10/17, kamerlid Özütok)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (11/10/17, kamerlid Asscher)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Het stellen van vragen langs deze weg aan ‘volksvertegenwoordigers’ is volkomen zinloos. De plucheklevers geven geen antwoord.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *