Fel Blauwe Auto LED

fel
Vraag aan het CDA, de PVV, de SP en de VVD (15 juli 2017, kamerlid van Helvert, kamerlid van Aalst, kamerlid Laҫin en kamerlid Visser)
Fel blauwe LED lichten van auto’s zouden al lang verboden moeten worden. Waarom doen jullie er niks aan dat soort dingen? Ik word vaak verblind door die gasten die rijden met fel blauwe LED lichten op. Heb al irritaties door gehad, van beide kanten. Dit loopt de spuigaten uit. Dus verbieden. Liever gisteren nog dan vandaag. Dus zo snel mogelijk.

Antwoord van de SP (20/7/17, kamerlid Laҫin)
Hartelijk dank voor uw vraag aan de SP Tweede Kamerfractie. In de Wegenverkeerswet staan regels waaraan verlichting moet voldoen, zoals felheid maar ook de hoogte waarop lampen moeten schijnen. Dit wordt jaarlijks bij de Algemene Periodieke Keuring getest. Het klopt dat we de afgelopen jaren een toename van mensen die het leuk vinden om hun koplampen van zogeheten xenon-lampen te voorzien. Die lampen geven dat blauwe, LED-achtige licht. Echter vaak zien we dat men geen idee heeft dat koplampen dan opnieuw afgesteld moeten worden, met als gevolg dat tegenliggers zoals u en ik verblind worden.
In een verbod op dergelijke lampen ziet de SP niet zoveel heil. Wel is de SP van mening dat de politie zou moeten controleren op het juist afstellen van verlichting. Daarnaast zou het publiek voorlichting moeten ontvangen over het feit dat koplampen afgesteld moeten worden.

Antwoord van de VVD (6/9/17, kamerlid Visser)
Allereerst namens de VVD-fractie, hartelijk dank voor uw bericht. Niets is vervelender dan in het donker op de weg verblind worden doordat de lampen van je tegenligger verkeerd staan afgesteld. Dit begint er mee dat bestuurders moeten beseffen dat zij hun medeweggebruikers veel last kunnen bezorgen door bijvoorbeeld verkeerde lampen te gebruiken. De APK-keuring is ook een belangrijk middel om bij de reguliere lichtstand te meten of de hoogte goed is afgesteld. Inmiddels zijn Europees ook allerlei afspraken gemaakt waar koplampen aan moeten voldoen, zoals dat de twee koplampen alleen wit of geel licht uitstralen. Dat wij op de weg sinds een aantal jaren ook andere kleuren voorbij zien komen, heeft te maken met nieuwe technologische ontwikkelingen zoals de Philips ColorVision lampen. Dit zijn lampen waarvan het onderste gedeelte van het glas is voorzien van een gekleurde coating. Deze Philips lampen zijn vooralsnog de enige kleurlampen die zijn toegestaan en voldoen aan Europese eisen op het terrein van autoverlichting, zolang de stralenbundel die op de weg valt maar wit of geel is. Het probleem wat u omschrijft lijkt zich dus meer toe te spitsen op niet goed afgestelde of verkeerde lampen, zoals goedkope halogeenlampen. Gebruik van deze lampen is natuurlijk niet toegestaan, kan je een boete opleveren, en is reden tot afkeuring bij de APK. In reactie op uw oproep dat blauwe koplampen worden verboden, onderstrepen wij als VVD dat gebruik van verkeerde lampen verboden is. Maar wij zien geen reden om met aanvullende regels te komen.

Geen antwoord van het CDA (15/10/17, kamerlid van Helvert)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (15/10/17, kamerlid van Aalst)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *