Rechtsstaat en Rol Rechter

rechtsstaat
Vraag aan D66, de PvdD, de PVV en de VVD (16 juli 2017, kamerlid Groothuizen, kamerlid Arissen, kamerlid Markuszower en kamerlid van Oosten)
Kan de rechter een vrije school zoals een Montessori overrulen en bepalen dat ‘minderheden’ een dictatuur vormen? Is er dan geen vrijheid meer in onze democratische rechtsstaat? Burgers weten toch waar zij hun kinderen naar toebrengen. Accepteer de keuzes van de school! ‘Als een roof weggevoerd…’ met regelmaat wanneer ik een vonnis lees, dan denk ik dat de rechter volledig dwaalt en dat met name Justitie de Nederlandse rechtsstaat ondermijnd en dat de rechter hier mede aanleiding toegeeft. ‘De rechtsstaat is een staat waarin de heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken, ook de overheid niet.’ – aldus pagina 31 uit het boek ‘Staatkunde, Nederland in drievoud’ (isbn 90 6283 351 9). Als vrije staatsburgers hebben mijn ex en ik ook keuzes gemaakt met gevolgen voor het kind. Het is toch absurd om hiervoor een schadevergoeding te eisen. Heeft iemand hier nog wel gezond verstand? Of zijn zij allen verijdeld.
Gezagsdragers leven al geruime tijd niet naar de basisregels van de staat. Gegeven de betekenis van democratische rechtsstaat kan een aantal basisregels van de staat worden onderscheiden, zowel voor de structuur, als voor het functioneren van de staat. Niet alleen zorgt Justitie voor overmatige en willekeurige machtsuitoefening (hetgeen door verdeling van het gezag voorkomen dient te worden), ook brengt zij schade toe aan burgers, beschermt niet het recht maar maakt ‘slachtoffers’ en brengt zij schade toe aan de democratische rechtsstaat.
Gaarne wil ik opheldering, maar gaarne wil ik dat deze ‘schadevergoedingen’ beëindigd worden. Op deze wijze worden organisaties en huishoudens al decennia beschadigd. Waarvoor? Vanwege de tamelijk autoritaire rol waarin Justitie zich huldigt? ‘Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur. Dit betekent dat politieke controle en verantwoording wordt aangevuld met controle door en verantwoording aan daartoe specifiek in het leven geroepen organen. Het belang hiervan is dat naast politieke doelstellingen en belangen vanuit een andere invalshoek naar conflicten en belangen wordt gekeken.’
Het is mij duidelijk dat niet alleen de rechter, maar ook diverse parlementariërs de Nederlandse rechtsstaat in de afgelopen decennia aan het ondermijnen zijn. Dit kan onbewust tot stand zijn gekomen, maar is wel een punt van aandacht! Op 16 oktober 2015 schreef ik Zijne Majesteit Koning Willem Alexander een brief betreffende ‘De Verwaarloosde Staat’. De reactie die ik vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie ontving luidde als volgt: ‘Wij kunnen u niet helpen, het is uw individuele zorg.’ Zo langzamerhand ben ik genegen om een motie van wantrouwen aan te nemen naar Justitie, een ‘gezagsdrager’ die de Staat ondermijnt en de ‘oorspronkelijke’ bewoners als een roof wegvoert, en dat, tegen woekerprijzen.

Geen antwoord van D66 (16/10/17, kamerlid Groothuizen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdD (16/10/17, kamerlid Arissen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (16/10/17, kamerlid Markuszower)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (16/10/17, kamerlid van Oosten)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *