rechtsstaat

Vraag aan D66, de PvdD, de PVV en de VVD (16 juli 2017, kamerlid Groothuizen, kamerlid Arissen, kamerlid Markuszower en kamerlid van Oosten)
Kan de rechter een vrije school zoals een Montessori overrulen en bepalen dat ‘minderheden’ een dictatuur vormen? Is er dan geen vrijheid meer in onze democratische rechtsstaat? Burgers weten toch waar zij hun kinderen naar toebrengen. Accepteer de keuzes van de school! […]
+ Geen antwoord D66 (16/10), PvdD (16/10), PVV (16/10), VVD (16/10)

Verklaring Gezagsregister

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (18 juli 2015, kamerlid Oskam, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt en kamerlid van Wijngaarden)
Over mijn dochter heb ik als enige het gezag. Zij komt dus niet voor in het gezagsregister. Als wij op vakantie gaan ben ik verplicht om dit aan te tonen. De marechaussee checkt niet hoeveel kinderen er bij welke ouders horen. Mijn dochter kan door mijn broer en schoonzus meegenomen […]
+ Antwoord PvdA (25/8), VVD (28/9) en Geen antwoord CDA (18/10), D66 (18/10)

Recht of Onrecht

Vraag aan het CDA, de PVV, de SP en de VVD (10 februari 2012, kamerlid Çörüz, kamerlid Bontes, kamerlid Roemer en kamerlid van der Steur)
Een klein halfjaar geleden heeft de kantonrechter in Delft een uitspraak gedaan die mij het schaamrood deed verschijnen! Wij zijn opgelicht door een aannemer voor € 12.800. De aannemer vertelde in het bijzijn van de onderaannemer dat hij met de werkzaamheden moest stoppen […]
+ Antwoord PVV (6/3) en Geen antwoord CDA (10/5), SP (10/5), VVD (10/5)

Verhoging Griffiekosten

Vraag aan het CDA, de PVV en de VVD (24 september 2011, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Helder en kamerlid van der Steur)
Ik ben met stomheid geslagen over het feit dat de griffiekosten zover omhoog gaan dat het voor de gewone burger onmogelijk wordt om hun recht te halen. Er is in dit land al zoveel mis en er wordt door overheden zoveel gefaald, dat het voor ieder mogelijk moet zijn om een procedure op te starten. Als de overheid procedeert […]
+ Geen antwoord CDA(24/12), PVV (24/12), VVD(24/12)

Vertrouwen Rechterlijke Macht

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (24 oktober 2010, kamerlid Schouw, kamerlid Dibi, kamerlid Recourt en kamerlid Gesthuizen)
Een raadsheer van het gerechtshof in Amsterdam heeft geprobeerd een getuige-deskundige te beïnvloeden. De president van de Hoge Raad mengt zich persoonlijk in het debat. Er zijn blijkbaar praatgroepjes in Nederland, waarin o.a. lopende rechtszaken worden besproken […]
+ Antwoord D66 (27/10), SP (28/10), GL (24/1) en Geen antwoord PvdA (24/1)