Voorruit Auto Vrij

voorruit

Vraag aan de VVD (2 april 2016, kamerlid Visser)
Auto fabrikanten doen er alles aan om auto’s schoner en vooral veiliger te maken. Zo zorgen ze er ook voor dat een chauffeur maximaal zicht naar buiten heeft door de zij- en voorruit en maken ze de dode hoeken zo klein mogelijk. Ik ben dan ook van mening dat overheden dit moeten stimuleren en respecteren. Overheden moeten alle mogelijke onzin stickers, milieu stickers, kastjes en parkeervignets gaan verbieden. Laten de overheden dit nu eens op Europees niveau verwezenlijken ipv van zich druk te maken over het vermogen van een stofzuiger. In dit electronica tijdperk kunnen de overheden doormiddel van het nummerbord uitstekend tol heffen, de CO2 uitstoot bepalen en wat er verder verzonnen wordt. Wat is uw standpunt over het vrij houden van de zij- en voorruit in (vracht)auto’s?

Antwoord van de VVD (3/5/16, kamerlid Visser)
Bedankt voor uw bericht aan de VVD-fractie inzake het vrij houden van de ruiten in (vracht)auto’s. Wij zijn het met u eens dat ruiten er zijn om doorheen te kijken en daarom zoveel mogelijk vrijgehouden dienen te worden. In de APK is momenteel niets geregeld op dat vlak. In de regeling voertuigen staat er een bepaling onder artikel 5.18.4a, waarin staat dat de bestuurder van een voertuig voldoende zicht naar voren en opzij moet hebben door de voorruit en de voorste zijruiten. Dat is een omschrijving die de politie houvast biedt om te handhaven. Het blijft natuurlijk een interpretatie welke mate van afdekking van de ruiten volgens handhavers nog wel of niet door de beugel kan. Mensen hebben daar natuurlijk zelf ook een verantwoordelijkheid in als je je (vracht-)auto instapt. Naar aanleiding van uw signaal zal de VVD nog eens navragen bij de Europese Transportraad op 25 mei a.s. of er inderdaad geïnvesteerd kan worden in elektronische mogelijkheden van bijvoorbeeld vignetten. Ik wil u daarom bedanken voor uw signaal! Mocht u verder nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen via mijn website: www.barbaravisser.vvd.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *