Spaarloon Dubbele Belasting

spaarloon

Vraag aan het CDA, de CU en de VVD (4 april 2016, kamerlid Omtzigt, kamerlid Schouten en kamerlid Neppérus)
Vanaf dit jaar wordt vermogensbelasting geheven over vermogen dat nog op de spaarloon rekening staat. Dat vermogen is een brutobedrag, waar in de toekomst nog inkomstenbelasting over wordt geheven. Als het gespaarde vermogen voor 100% meetelt in box 3, en later nog eens voor 100% in box 1, wordt het dubbel belast. En ik kan nergens informatie vinden die iets anders aanwijst. Dus als iemand 100.000 op zijn spaarloon rekening heeft staan, betaalt hij over het rendement van 4.000 eerst 30% vermogensbelasting (ik hou even het oude tarief aan) en vervolgens nog eens 40-52% inkomensbelasting bij uitbetaling. Je betaalt dus ieder jaar ongeveer 2x zoveel vermogensbelasting als anderen. Daar is toch geen ratio voor? Dat is toch niet proportioneel, evenredig of redelijk? Het lijkt nu verstandig voor iedereen met meer dan 24.000 in vermogen om het gespaarde saldo onmiddellijk op te nemen, wat fijner zou zijn geweest om te weten toen de 80% regeling nog gold, namelijk 4 maanden geleden. De informatie over deze dubbele belasting was (mij) toen echter nog niet bekend. Er werd zelfs in alle adviezen nog aangeraden om 20% minder inkomstenbelasting af te wegen tegen het voordeel van verder uitstel van vermogensbelasting. Ik heb dat ook gedaan en meende dat het verstandiger was om het niet op te nemen. Wat had ik nou nog meer kunnen doen? Waarom word ik hiervoor bestraft met een dubbele belasting?

Antwoord van het CDA (13/5/16, kamerlid Omtzigt)
De spaarloonregeling is in 2012 afgeschaft. Vier jaar later valt het laatste stukje vermogen uit de spaarloonregeling vrij. Dat betekent dat je die dan zonder belasting in box 1 te betalen opneemt. Het is dan vrij vermogen en vrij vermogen behoort in box 3. Daar betaal je vermogensrendementsheffing over. Het voorbeeld verbaast mij wel enigszins: de laatste jaren kon je iets meer dan 600 euro per jaar inleggen, dus een vermogen van 100.000 is totaal fictief. Wellicht verwijst u naar het levenslooptegoed. Daarin konden grotere stortingen gedaan worden. En over het levenslooptegoed moet nog belasting betaald worden. Maar indien levensloop niet is afgekocht, is het vrijgesteld van box 3 tot 2021.

Geen antwoord van de CU (4/7/16, kamerlid Schouten)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (4/7/16, kamerlid Neppérus)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Inderdaad, ik bedoelde levensloop. Ik dacht dat dat hetzelfde was als spaarloon. Ik vond het onvoorstelbaar dat er dubbele heffing werd geheven en gelukkig blijkt dat onwaar. Heel veel dank voor de verduidelijking.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *