Zichttest in Verkeer

zichttest

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (2 januari 2015, kamerlid van Helvert, kamerlid Hoogland, kamerlid Madlener en kamerlid Visser)
In Nederland zijn flink wat lens en brildragende mensen die deelnemen aan het verkeer. Als deze mensen de hulpmiddelen (lens danwel bril) ook gebruiken tijdens het deelnemen in het verkeer is dit natuurlijk zoals het hoort. Echter zijn er ook mensen die het gebruik hiervan negeren en toch deelnemen aan het verkeer. Dit is natuurlijk ontzettend gevaarlijk voor eigen, maar ook voor andermans veiligheid. Daarnaast is het zo dat er ook een grote groep mensen rondrijdt en zich niet bewust zijn dat ze slechte ogen hebben. Omdat het bewustzijn er niet is, zijn zij ook nooit bij een opticien geweest. Ik vind dat de overheid een wet moet opstellen waarin wordt vastgelegd dat automobilisten periodiek hun ogen moeten laten controleren. Anderzijds moet politie hier, net als alcoholcontroles, op controleren door het afnemen van een zichttest. Voldoet de betreffende bestuurder niet aan de zichtnorm, dan volgt er een sanctie. Bovenstaande regelingen verbeteren de verkeersveiligheid en vermindert mijn inziens het aantal (ernstige) ongevallen of doden in het verkeer. Ik ben benieuwd hoe u als Partij hierover denkt.

Antwoord van de VVD (12/2/15, kamerlid Visser)
Allereerst wil ik u zeggen dat ik suggesties om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren zeer waardeer. Ik heb dan ook met belangstelling uw voorstel gelezen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft aangetoond dat een aantal visuele functiestoornissen inderdaad invloed hebben op het rijgedrag. Zij zeggen echter ook dat dit niet vaker heeft geleid tot een ongeval, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. Dit komt omdat mensen die echt niet goed kunnen zien niet frequent aan het verkeer deelnemen als bestuurder, of omdat zij het rijgedrag hier op aanpassen. Het klopt wel dat er mensen zijn die inderdaad niet bewust zijn van hun visuele beperkingen, wat onze aandacht heeft. Wij verwachten echter dat de invoering van een verplichte zichttest voor automobilisten slechts een zeer gering effect zal hebben op de verkeersveiligheid, omdat het afnemen van alleen deze test namelijk geen nauwkeurige indicatie is voor de rijgeschiktheid van een persoon met een visuele beperking volgens het SWOV. De VVD wil voorkomen dat er een wildgroei ontstaat van allerlei testen die niet of nauwelijks bijdragen aan de verkeersveiligheid. Buiten dat mensen zelf ook vaak aan de bel trekken met dit probleem, zien wij ook dat maatschappelijke initiatieven zoals Vereniging Veilig Verkeer Nederland het onderwerp, ondanks het beperkte risico, belangrijk genoeg vinden om er doorlopend aandacht voor te hebben. Zo worden bijvoorbeeld tijdens opfriscursussen voor verkeersregels laagdrempelig ogentesten aangeboden, of worden deelnemers er op gewezen vooraf hun ogen te laten testen. Wij willen u nogmaals bedanken voor uw idee om de verkeersveiligheid te bevorderen, maar de VVD ziet vanwege het bovenstaande geen heil in een verplichte zichttest voor automobilisten. Vertrouwde u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van het CDA (2/4/15, kamerlid van Helvert)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (2/4/15, kamerlid Hoogland)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (2/4/15, kamerlid Madlener)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


  1. ·

    Dat vind ik logisch als je een bril draagt houd hem dan ook op in het verkeer. Ik heb een vraag over mensen met ADhd zij worden gezien als gehandicapten en moeten een vergunning aanvragen om een rijbewijs te halen. Geld deze regeling nog steeds? Dit is wel erg discriminerend niet iedereen is impulsief met ADHD.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *