Huurdersorganisatie

Huurdersorganisatie
foto: Noud!

Vraag aan de SP (kamerlid Jansen)
Wat is er aan te doen als een verhuurder, i.c. Heuvelrug Wonen, zich niet houdt aan de wet- en regelgeving (Wet op het overleg huurders verhuurder) en verhuurder in afwijking van de samenwerkingsovereenkomst die verhuurder heeft gesloten met een huurdersorganisatie die (alhoewel geen vereniging of stichting zijnde) als Huurderscollectief (in rechte, als huurdersorganisatie) wordt beschouwd om (namens huurders) de formele overlegpartner te zijn voor wat betreft, het algemene beleid en huurbeleid van huurders terzake van het woningbestand van de woningcorporatie Heuvelrug Wonen die binnen één gemeente haar werkgebied heeft. Is het mogelijk om te stellen dat verhuurder zich niet integer gedraagt doordat zij naast het formele overleg met het huurderscollectief (leden zijn afkomstig uit bewonerscommissies) ook op informele wijze overleg voert met een (onbevoegd) bewonersplatform over beleidsonderwerpen waar ingevolge de samerwerkingsoverkomst (en Overlegwet) alleen het Huurderscollectief (overkoepelend orgaan van de bewonerscommissies) bevoegd is om namens huurders (conform de Overlegwet) het overleg te voeren. De in 2002 vastgestelde (eerder genoemde) samenwerkingsoverkomst is nimmer aangepast aan de huidige regels/wetten. Heeft een verhuurder geen “zorgplicht” om het overleg met huurders structureel en organisatorisch aan te passen aan de huidige omstandheden?

Geen antwoord van de SP (19/7, kamerlid Jansen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Wie zwijgt stemt toe? Jammer dat er geen passend antwoord te verwachten is.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *