Invoering Shariah

invoering

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA (22 december 2014, kamerlid Buma)
Tot mijn grote verbazing las ik op deze website de volgende reactie van de heer Oskam: ‘Kamerlid Oskam heeft per email aangegeven dat hij geen toestemming geeft voor publicatie van het antwoord op deze website.’ Kunt u mij uitleggen waarom het CDA dit doet? Ik ben zeer verbolgen over het feit dat een gekozen volksvertegenwoordiger mij als kiezer op deze manier schoffeert. Waarom mag ik het antwoord op de vraag over de invoering van de shariah niet lezen? Heeft de heer Oskam iets te verbergen? Graag een antwoord van u als fractievoorzitter van het CDA.

Geen antwoord van het CDA (22/3/15, kamerlid Buma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA en de SP (9 september 2014, kamerlid Oskam en kamerlid van Nispen)
Ik las in mijn dagblad dat in Duitsland steden zijn waar strenge moslims de straat zijn opgegaan en om hen te bedreigen met de invoering van de shariah wetgeving en dat zij dat van plan zijn dit uit te breiden naar bv. Nederland. Ik vind dat een hele nare gedachte en wat zal Nederland daartegen doen? Valt dat ook onder godsdienstvrijheid?

Antwoord van de SP (9/9/14, kamerlid van Nispen)
De SP is tegen iedere vorm van sharia-wetgeving of -rechtspraak in Nederland. Algemener gesteld; de SP is tegen het toepassen van iedere regel die indruist tegen onze fundamentele waarden, zoals de gelijkheid tussen man en vrouw of de bescherming van minderjarigen. In Nederland geldt de Nederlandse wet. Tegen bedreiging, dwang, intimidatie of andere strafbare feiten kan nu al worden opgetreden, en wat de SP betreft moet dat ook zeker gebeuren.

Antwoord van het CDA (10/11/14, kamerlid Oskam)
Kamerlid Oskam geeft alleen antwoord op een vraag indien deze via een persoonlijke email door de vraagsteller is gestuurd. Op 9 oktober 2014 heeft de vraagsteller een persoonlijke email gestuurd en heeft antwoord gekregen op de bovenstaande vraag. Kamerlid Oskam heeft per email aangegeven dat hij geen toestemming geeft voor publicatie van het antwoord op deze website. De vraagsteller mag het antwoord wel op een andere (web)plek publiceren, maar moet voor elke vorm apart toestemming vragen aan kamerlid Oskam.

1 reactie


  1. ·

    Een opmerkelijke speech van de Russische president Vladimir Poetin op 4 augustus 2013 in de Duma (Russische Tweede kamer) over de spanningen met minderheden in Rusland.
    ‘In Russia, live like Russians. Any minority, from anywhere, if it wants to live in Russia, to work and eat in Russia, it should speak Russian, and should respect the Russian laws. If they prefer Sharia Law, and live the life of Muslim’s then we advise them to go to those places where that’s the state law. Russia does not need Muslim minorities. Minorities need Russia, and we will not grant them special privileges, or try to change our laws to fit their desires, no matter how loud they yell ‘discrimination’. We will not tolerate disrespect of our Russian culture. We better learn from the suicides of America, England, Holland and France, if we are to survive as a nation. The Muslims are taking over those countries and they will not take over Russia. The Russian customs and traditions are not compatible with the lack of culture or the primitive ways of Sharia Law and Muslims. When this honorable legislative body thinks of creating new laws, it should have in mind the Russian national interest first, observing that the Muslims Minorities Are Not Russians.’
    De politici in de Duma gaven Poetin een vijf minuten durende ovatie.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *