Jongeren Pensioen Verplicht

jongeren
Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (28 oktober 2016, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Vermeij, kamerlid Ulenbelt en kamerlid Lodders)
Als jongeren in dienst zijn bij bijvoorbeeld een callcenter bouwen ze geen pensioen op, althans als de datum in dienst na 2012 is. Vanaf dat jaar is er geen CAO meer. Gek genoeg heb je wel pensioen opbouw als je daar werkt via een uitzendbureau. Ik ben zelf gepensioneerd en dat heeft zijn eigen dynamiek, maar belangrijker is het pensioenwelzijn van al die veelal jongeren die daar werkzaam zijn en zich helaas amper bewust zijn van het tekort dat hen te wachten staat. Wat is uw standpunt hierover?

Antwoord van D66 (4/11/16, kamerlid van Weyenberg)
D66 vindt het belangrijk dat mensen goed nadenken over hun oude dag, genoeg sparen en zo voldoende inkomen behouden na pensionering om een goed leven te hebben. AOW en het aanvullende pensioen samen moeten daarvoor voldoende zijn. Of je als werknemer automatisch pensioen opbouwt is inderdaad zoals de vragensteller aangeeft op dit moment afhankelijk van een verplichting in de cao of, indien die verplichting er niet is, afspraken tussen werknemer en werkgever. Als er geen pensioen opgebouwd wordt dan kan je er als werknemer zelf voor kiezen om pensioen op te bouwen. Via de belastingen maken we dat aantrekkelijk. Het zou goed zijn als mensen die niet verplicht via de werkgever pensioen sparen er toch voor kiezen om te sparen voor de oude dag. Dat kan via een pensioenproduct, bijvoorbeeld van een verzekeraar, maar ook door zelf geld opzij te zetten of de hypotheek af te lossen.
D66 is voorstander van een nieuw pensioenstelsel, waarin mensen een persoonlijke pensioenpot krijgen met ruimte voor eigen keuzes en flexibiliteit, maar wel met verplichte opbouw voor alle werknemers in loondienst.

Geen antwoord van de PvdA (28/1/17, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (28/1/17, kamerlid Ulenbelt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (28/1/17, kamerlid Lodders)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *