Vaste Lasten Gas naar Elektra

vaste
Vraag aan het CDA, D66, GL en de VVD (27 oktober 2016, kamerlid Mulder, kamerlid van Veldhoven, kamerlid van Tongeren en kamerlid Bosman)
Onlangs mijn huis van eind jaren 70 gerenoveerd en geïsoleerd. Tevens de gasaansluiting laten verwijderen en het koken en verwarmen elektrisch uitgevoerd. De zonnepanelen worden in de loop van het volgend jaar geïnstalleerd. Echter de standaard aansluitkosten zijn een extra enorme kostenpost en lijkt geen echte ‘beloning’ om naar de nieuwe energievorm om te schakelen. Enexis waarschuwde nog: ‘Let wel dat een verzwaring naar 3x50A hogere netwerkkosten met zich mee brengt. Waar een standaard aansluiting € 19,09 per maand kost, kost een dergelijke aansluiting € 100,89 per maand. Daarmee heeft u een aanzienlijke verhoging in uw maandlasten.’ Een paar nieuwe stoppen monteren rechtvaardigt niet een oneindig lijkende verhoging van 400%. Het lijkt me verstandig als er wetgeving komt die deze verhoging van vaste lasten compenseert of teniet doet.

Antwoord van GL (30/11/16, kamerlid van Tongeren)
Dank u voor uw bericht. Het is goed om te horen waar u in de praktijk tegen aanloopt bij het maken van de omslag naar schone energie. In de energietransitie lopen mensen tegen verschillende knelpunten, bijvoorbeeld dat er veel geld wordt gevraagd voor het verwijderen van de gasaansluiting of dat windgeneratoren op de nok van het dak niet kunnen binnen het bestemmingsplan. Ook zijn de categorieën aansluitingen in Nederland relatief krap afgesteld. In landen waar aardgas niet de standaard is, is de capaciteit voor kleinverbruikers groter. GroenLinks heeft al vele voorstellen gedaan om vergroening ook voor particulieren voordeliger te maken. In de toekomst zullen we hier mee door gaan. Als de capaciteit van de kleinverbruikersaansluiting een belemmering is voor de energietransitie, zullen we ook voorstellen doen om dit aan te passen.

Antwoord van het CDA (12/1/17, kamerlid Mulder)
Hartelijk dank voor uw vraag. Het CDA wil dat de transitie naar een duurzame energie voorziening doorzet, en heeft veel waardering voor uw inzet. We nemen het onderwerp van kleine en grote aansluitingen mee in verdere debatten over de energietransitie en het aanpassen van de wet en regelgeving om dit te faciliteren.

Geen antwoord van D66 (27/1/17, kamerlid van Veldhoven)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (27/1/17, kamerlid Bosman)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *