Korting Afkoop DGA Pensioen

korting
Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (6 december 2016, kamerlid Omtzigt, kamerlid Groot, kamerlid Bashir en kamerlid de Vries)
Ik heb begrepen dat het kabinet de pensioenopbouw in eigen beheer wil uit faseren. Al ingegane pensioenen kunnen in 2017 met 34,5% korting worden afgekocht. Deze wet moet nog wel door de eerste kamer worden goedgekeurd. Mijn moeder heeft zowel een partner- als ouderdomspensioen in haar BV. Mijn vraag is of beide pensioenen tegen de korting van 34,5% kunnen worden afgekocht?

Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (6/3/17, kamerlid Groot)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (6/3/17, kamerlid Bashir)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (6/3/17, kamerlid de Vries)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *