Inkomenseis Sociale Huurwoning

inkomenseis
Vraag aan 50Plus, het CDA, de PvdA en de VVD (4 december 2016, kamerlid Krol, kamerlid Ronnes, kamerlid de Vries en kamerlid van der Linde)
We wonen in een sociale eensgezins huurwoning en willen graag verhuizen naar een sociale seniorencomplex. Dit vanwege de mantelzorg die mijn vrouw geeft aan haar ouders, wat de nodige tijd besteding vergt. Nu heb ik een probleem betreft mijn inkomen. Dat is € 58 bruto per jaar te hoog tov inkomenseis van € 35.739 voor sociale huurwoning. Nu kan ik hierdoor niet meer reageren op een sociale woning onder de € 710,68 en moet ik uitwijken naar de vrije sector, wat gemiddeld per maand € 125 duurder is. Op jaarbasis een groot verschil, zeker omdat ik maar net boven de inkomensgrens zit. Heeft u hier een oplossing voor zodat ik toch kan reageren op sociale huurwoning? Gezien het geringe verschil van inkomen en inkomenseis dat totaal niet in verhouding staat tot de hogere huur die ik dan moet gaat betalen.

Antwoord van de PvdA (6/12/16, kamerlid de Vries)
Het lastige van wetten en regels is dat er grenzen in worden gesteld en drempels worden bepaald. Ik snap dat dit onredelijk overkomt als je net aan de verkeerde kant van zo’n grens of drempel zit. In dit geval pakt het extra naar uit omdat u nu, als ik het goed begrijp nu al in een sociale huurwoning woont en wil verhuizen naar een meer geschikte woning in verband met de zorg die uw vrouw nodig heeft. Als zij echt een aangepaste woning nodig heeft dan vind ik dat de corporatie u toegang zou moeten verlenen tot die woning omdat die in de vrije sector niet of nauwelijks beschikbaar zijn. Dan is er een medische noodzaak. Ik adviseer u in gesprek te gaan met de gemeente en de corporatie om te kijken of er gebruik gemaakt kan worden van de ruimte die corporaties hebben om uitzondering te maken van uitzonderingen op de regels.

Antwoord van het CDA (11/12/16, kamerlid Ronnes)
De huurgrens van 710,68 euro is een gegeven. Als de vragensteller buiten deze norm valt rest niets anders dan een woning te zoeken in het vrije huursegment. Helaas zien we daar een krap aanbod. Daarom moeten er meer woningen in dat segment beschikbaar komen zodat de prijs voor het middensegment ook betaalbaar blijft en niet doorschiet boven de 800 euro, maar ook beschikbaar zijn tussen 710 en 750 euro. De minister en de lokale overheden zullen daarop moeten inzetten om de vraag naar huurwoningen het hoofd te bieden.

Antwoord van de VVD (8/1/17, kamerlid van der Linde)
Het is op zichzelf niet onredelijk dat we sociale huurwoningen bestemmen voor mensen met een bescheiden inkomen, en dat we daarbij ergens de grens trekken. Ik begrijp heel goed hoe vervelend dat in uw geval uitpakt.
Er zijn enkele oplossingen voor uw situatie. Ten eerste heeft de corporatie de ruimte om een uitzondering te maken. Sinds 1 juli 2015 moeten woningcorporaties jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale-huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 35.739 (prijspeil 2016). 10% mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 35.739 en € 39.874 (prijspeil 2016) en 10% mag naar de hogere inkomens. Ten tweede zou u nog eens kritisch kunnen kijken naar fiscale aftrekposten, bijvoorbeeld schenkingen, waardoor uw belastbaar inkomen iets lager uitvalt. Ik hoop dat ik u hiermee iets verder heb geholpen.

Geen antwoord van 50Plus (4/3/17, kamerlid Krol)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *